Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1794 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560
  อัพเดท Trend การตลาดในยุคดิจิตอล เรียนรู้แนวทางการทำการตลาดดิจิตอล รวมทั้งการทำความรู้จักและการใช้เครื่องมือต่างๆตลอดจนแนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิตอล
   

การออกแบบตัวชี้วัดผลงาน SMART KPIs
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560
  ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ทราบถึงเทคนิคในการกำหนด “ตัวชี้วัดความสำเร็จ” ของผลงาน หรือ Key Performance Indicator (KPI) ที่องค์กรคาดหวัง
   

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
  การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
   

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
  วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
   

เคล็ดลับชุดที่ 2 ในการทำงานจัดซื้อ
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
  การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัท และมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงานให้ครบถ้วน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560
  เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
วันอังคาร ที่ 12 - วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560
  หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน
   

กฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 2 (Human Resource Development Intensive)
6 - 23 ก.ย. 2560
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณค่ามากที่สุด
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร “โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์”
วันพฤหัสบดี ที่ 21 - วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560
  กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
   

หลักสูตร พลิกชีวิตพนักงานประจำกับการมีแบรนด์ เพื่อขายทั่วโลก
วัน จันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560
  สร้างแรงบันดาลใจ เกิดความหวังในการทำธุรกิจสินค้าและบริการของตนเอง ควบคู่กับการเป็นพนักงานประจำ
   

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ
   

อบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
  •บุคคลทั่วไปที่สนใจอาชีพนายหน้า •นักขายอสังหาริมทรัพย์ •นักลงทุนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยการเป็นนายหน้า •ผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร Customer Journey Map
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560
  เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560
  เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 29 (Marketting Strategy)
24 สิงหาคม - 9 กันยายน 2560
  การทำการตลาดสู่ความสำเร็จทั้งยอดขายและกำไร และการได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ย่อมต้องพึ่งพาแนวทางการตลาดที่สร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์
   

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
  เทคนิคการการบริหารจัดการ 7M 3E เป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารงาน บริหารองค์กร แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต แก้ปัญหาในองค์กร ได้อย่างเป็นระบบ
   

Western Cuisine การประกอบอาหารตะวันตก
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
  ท่านจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารตะวันตกกว่า 50 เมนู การจัดโต๊ะอาหารแบบมาตรฐานสากล รวมถึงการวางแผน คำนวณต้นทุนอาหารอย่างมืออาชีพ
   

Success Delegation เทคนิดการมอบหมายงานเพื่อความสำเร็จ
เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
  ต่อยอดความสำเร็จขององค์กรด้วยแนวคิดการประสานงานด้วยหลักการมอบหมายงาน ที่ทำให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษญืได้อย่างเต็มที่ ด้วยภาวะผู้นำของหัวหน้างานและการทุ่มเทจากทีมงาน
   

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
  การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys