Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

ThaiTrainingZone เราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรอบรม Public Training อบรม สัมมนาฟรี

สนใจสมัครเป็น Training Partner เพื่อลงประชาสัมพันธ์ฟรี ได้ที่นี่ 

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 34
4 - 18 พ.ย. 2560
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่"
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดี
จัดโดย พิชามญชุ์
การสร้าง Info graphic ด้วย Adobe Photoshop
27-28 กันยายน 2560
Photo shop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดียต่างๆมากมาย
จัดโดย PnP Solution Co., Ltd
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning:APQP)
วัันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
1. เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
จัดโดย Professional Training Solution Ltd. Partnership
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร Customer Journey Map
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560
เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมน?/span>
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการออกแบบธุรกิจ
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
  แนวคิดการบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 30 (Marketting Strategy)
7 - 25 พฤศจิกายน 2560
  การทำการตลาดสู่ความสำเร็จทั้งยอดขายและกำไร และการได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ย่อมต้องพึ่งพาแนวทางการตลาดที่สร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์

เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานลอจิสติกส์
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
  กิจกรรมที่สูญเปล่าก่อให้เกิดต้นทุนแฝงหรือไม่จำเป็นสูง ผลผลิต และกำไรต่อหน่วยต่ำ ซึ่งนับว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และความอยู่รอดขององค์กร

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
  เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน

เจาะลึกโอกาสสินค้าไทย ในตลาดกัมพูชา (กลุ่ม SME และ OTOP)
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
  ช่วงที่ 1 : ปรับมุมมอง รู้จักพื้นบ้านอย่างกัมพูชา (มุมมองคนพื้นที่) ช่วงที่ 2 : สินค้าเป้าหมายและโอกาสของการส่งออก (มุมมองของการค้า)

Angular4 + Firebase (สอนแบบ Online)
10–12, 17–19 ตุลาคม 2560
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดความรู้ในสาย IT ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น

นักพัฒนาบุคคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer)
13-14 ตุลาคม 2560
  หลักสูตรของทุกท่านที่ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากร

Strategic Center จัดฝึกอบรมโปรแกรมหลักสูตร โมเดลด้านการจัดการ การจัดการธุรกิจ
วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560
  เห็นภาพรวมของแนวโน้มธุรกิจในอนาคต เปิดมุมมองและวิธีคิดของการบริหารจัดการยุคใหม่ เรียนรู้โมเดลในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ที่เข้ากับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน ตุลาคม
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานแบบคล่องตัว
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560

หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 12 (Risk Management)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 - 21 ต.ค. 2560

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560

การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (EQ Management)
จัดโดย Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560

“การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (Individual Development Plan- IDP)
จัดโดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 18 -19 ตุลาคม 2560

** เทคนิคการตรวจนับสต๊อคสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ **
จัดโดย V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
วันที่ 19 ตุลาคม 2560

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟรี

ASEAN MECHATRONICS and IoT Fair 2017 Plan
จัดโดย คุณปิยภรณ์
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

ASEAN MECHATRONICS and IoT Fair 2017 Plan
จัดโดย คุณปิยภรณ์
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

ก้าวสู่ Digital Economy 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting
จัดโดย บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

ก้าวสู่ Digital Economy 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting
จัดโดย บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด
23 กันยายน พ.ศ. 2560

Run Simple with SAP Business One
จัดโดย บริษัท แอ็คแทรน ซิสเตมส์ จำกัด
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

ธรรมบุตรีรัตนะและยุวธรรมบุตรี...พัฒนาปัญญาเยาวชนหญิง(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
จัดโดย ชญาน์นันท์ สาครสกลพัฒน์
วันที่ 8-14 ตุลาคม 2560

เเนะนำอาชีพตัวเเทนขายบ้าน
จัดโดย บริษัทบีเคเค เรียลเอสเตท(ประเทศไทย)จำกัด
30 กันยายน 2560

สัมมนา Next Best Offer Models for Customers from Data Analytics: ฟรี และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่า
จัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2560

 
 
 
 
Zone
ความรู้

26 กุมภาพันธ์ 2560 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

14 กุมภาพันธ์ 2560 Relationship กับการทำงาน HR

26 มกราคม 2560 สภาพแวดล้อมการทำงานยุคใหม่

16 มกราคม 2560 7 วิธีการบริหารเจ้านายและลูกน้อง

15 ธันวาคม 2559 “เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาของในหลวง กับการบริหารคน

27 พฤศจิกายน 2559 การทำงานอย่างมีความสุข

1 พฤศจิกายน 2559 การบริการที่ดี เริ่มที่ใจ

13 กรกฎาคม 2559 สภาพแวดล้อมการทำงานยุคใหม่

 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys