Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่ (HR for New HR) รุ่นที่ 1/2561
 
จากที่องค์กรต้องแข่งขันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่เข้มข้น และพยายามอย่างยิ่งยวดกับการธำรงขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเช่นในปัจจุบัน  ส่งผลให้หลายองค์กรเลือกใช้แนวทางการบริหารงาน HR ด้วยการขยายขอบข่ายงานให้กับพนักงานรับผิดชอบ จากที่เคยทำงานด้านธุรการ และงานสนับสนุนอื่น มารับผิดชอบงาน HR สมัยใหม่เพื่อมุ่งให้ตอบสนององค์กรได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม  งาน HR ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้นำเอาเครื่องมือและเทคนิควิธีมาใช้เพื่อให้บริหารจัดการคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะเตรียมความพร้อมให้นัก HR มือใหม่ ที่เพิ่งมาจากหน่วยงานอื่น หรือนักศึกษาที่จบมาทำงานใหม่  ทำงานภาคปปฏิบัติโดยเข้าใจพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง และทำงานได้จริง 
หลักสูตรนี้จะมุ่งปูพื้นฐานความเข้าใจ  เสริมหลักการและเทคนิค ทดลองฝึกปฏิบัติจริง พร้อมคำแนะนำของวิทยากรหลังการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านจะนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปฝึกฝนและใช้กับการทำงานจริง 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม :
  โปรแกรมนี้ ออกแบบด้วยการบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์การทำงาน HR สำหรับ HR มือใหม่ ประสบการณ์ยังไม่เจนจัดสนามการทำงาน  ด้วยวิทยากรและที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรอื่นทั่วไปที่จะพัฒนาบุคลากรด้านนี้อย่างแยกส่วน ด้วยการ : 
          - ทดสอบความรู้ในงาน  HR  ก่อนเริ่มเรียนและการประเมินความเข้าใจหลังเรียน  
          - อธิบายงาน HR อย่างละเอียด พร้อมให้คำแนะนำการทำงานอย่างประสบความสำเร็จในอาชีพ HR แต่ละด้าน
          - แนะนำให้รู้จักและใช้เครื่องมือในการสรรหา การพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรอย่างถูกต้อง รู้หลักการ/Practices ที่ดีขององค์กรชั้นนำ
          - แชร์ประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเสริมสร้างมุมมองแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงาน HR ในองค์กร  
          - Feedback + รายงานผลการเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ/ศักยภาพแก่ผู้เข้ารับการอบรม  


วันที่ 1 :   วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม  2561  (09.00-16.30น.)

ภาคเช้า (09.00 - 12.00 น.) :
  การบริหารอัตรากำลังและการสรรหาเชิงรุก   
   -  ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการวางแผนอัตรากำลังคน (Workforce Planning) 
   -  ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) 
-  กระบวนการสรรหา/คัดเลือกเชิงรุกและให้ได้คนทำงานพร้อมสร้าง Branding องค์กร 
-  เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานให้ได้อย่างมืออาชีพ  



ภาคบ่าย (13.00 - 16.30 น.) :
  การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
-  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
   -  ประเมินผลงานและเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อให้สะท้อนถึงผลงานและพฤติกรรม 

  ถาม-ตอบกฎหมายแรงงานพื้นฐาน  
-  ข้อพิพาทแรงงานที่พบได้บ่อย และแนวทางการรับมือทีได้ผลจริง
-  เทคนิคการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ และได้ผลจริง


วันที่ 2  :  วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม  2561    เวลา  09.00-16. 30 น. 

ภาคเช้า (09.00 - 12.30 น.) :  
Competency กับงาน HR 
-  ความหมายของ Competency 
-  คุณค่าของ Competency กับระบบงานทรัพยากรบุคคล 
-  ประเภทและการแบ่งระดับ Competency 
-  ขอบข่ายของ Competency ในการนำไปใช้งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 


ภาคบ่าย (13.30 - 16.30 น.) :
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
-  ขอบข่ายของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
-  การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ  
-  การติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เทรนแล้ว “นิ่ง”
        -  ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Talent Management 
และ Career  Management  
 

   เรื่องน่ารู้พิเศษ (เพิ่มเติมจากโปรแกรมการเรียนรู้) 

-  ประมวลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ HR  
-  ทักษะและ Mindset ของ HR มืออาชีพ
        -  เส้นทางความก้าวหน้าตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ HR 
ของประเทศไทย  


โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ : 
• เจ้าของธุรกิจ SME และผู้สนใจทั่วไป 
• ผู้บริหารและหัวหน้าทุกสายงานที่ต้องการรู้จักงาน HR เชิงลึก 
• HR มือใหม่ไร้ประสบการณ์ และประสบการณ์ไม่เกิน 3 ปี 

ฟรี! หนังสือ "การนำทีมเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ" และ " 20บทเรียน Lead ลูกน้องสู่เป้าหมาย" ท่านละ 2 เล่ม
หมายเหตุ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรหลักสุตร กรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อาจารย์ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต และ อาจารย์วิเชศ  คำบุญรัตน์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์อัตรากำลัง การสรรหาเชิงรุกและการออกแบบโปรแกรมพัฒนาคนเก่ง 



โรงแรม Prime Hotel Central Stations Bangkok

วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 (หลักสูตร 2วัน), 09.00-16.30น.

6900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptc.in.th/Main/587785ae8ee2ed1192486d01

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลแทนซี่ จำกัด

สำรองที่นั่งได้ที่ ptccontactt@gmail.com /หรือติดต่อคุณสุธาสินี  โทร. 089-677-6047, 092-431-6631, 02-009-2588 
Line ID : ptccontact  
Line ID : ptccontact1
ผู้เข้าชม : 2685 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys