Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Horenso and Visual Control
 
ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การบริหารโดยอัตโนมัติ โดยให้คนทำงานทุกคนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำได้เองเป็นวิธีที่ดีที่สุด
การจะไปถึงจุดดังกล่าวให้ได้ต้องผ่านการเรียนรู้ จากการทำงาน รายงาน ติดต่อ ปรึกษา และรับข้อแนะนำไปปรับปรุงซึ่งต้องผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ควรจะเป็น และหลักการดังกล่าวคือแนวคิดของ Horenso 
อย่างไรก็ตาม คนเรามักจะลืมแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมหรือไม่รู้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของระบบในการทำงาน การใช้การบริหารและควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual management and control) เข้ามาช่วยจึงช่วยเสริมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และไม่ผิดพลาดได้มากขึ้น


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและหลักการบริหารการทำงานแบบ Horenso
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดของ Visual control และนำไปริเริ่มใช้งานได้ 
เนื้อหาการบรรยาย
   เข้าใจหลักการบริหารด้วยตัวเอง กับ Micro management 
   หัวหน้าและทีมงานที่ประสบความสำเร็จทำงานกันอย่างไร
   Horenso กับการประสานงาน
   Horenso กับการเรียนรู้
   ก้าวสู่การทำงานแบบมืออาชีพด้วย Horenso
   รูปแบบของ Visual control และ Visual management
   การใช้ Visual control เพื่อลดข้อผิดพลาด
   การใช้ Visual control เพื่อกระตุ้นทีมงาน
   การใช้ Visual control เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดกิจกรรม
1. ทำกิจกรรมเชิงสาธิตการทำงานด้วยหลัก Horenso โดยโยงกับงานที่แต่ละคนทำในปัจจุบัน
2. ทำกิจกรรมกลุ่ม ริเริ่มการใช้ Visual control เพื่อการบริหารและควบคุมการทำงานจริงในปัจจุบัน 
วิทยากรด้านพัฒนาคุณภาพ

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561, 9.00-16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4774

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

คลิกเพื่อสำรองที่ 
คลิกเพื่อสำรองที่     ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459
หรือ
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 1987 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys