Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0
 
     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม
     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้
     3.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรม ก้าวสุ่การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการหัวข้อการอบรม
 ข้อแตกต่างในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน กับยุคเก่า
 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับธุรกิจในประเทศไทย
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี + การเปลี่ยนแปลงด้านตลาดและเศรษฐกิจ
 เทคโนโลยีกับการตลาด และการขาย
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้นเร็วและแรงกว่าเดิม
 รู้จักกับจิตวิญญาณผู้ประกอบการ – ความจำเป็นต่อความอยู่รอดในยุคปัจจุบัน
 ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และช่องทางจัดจำหน่ายของญี่ปุ่น
 ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมบริการและโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยียุคใหม่
 การพัฒนาที่เป็นไปได้ในองค์กรของทุกคน

รายละเอียดกิจกรรม  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่แท้จริง
เรียนรู้กรณีศึกษาองค์กรและธุรกิจกับการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม


อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4715

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 2009 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys