Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing
 
          การขาย และการตลาด ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในแวดวงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านการผลิต หรือ การบริการ ล้วนแล้วแต่มีการนำสื่ออิเลคทรอนิกส์เข้ามาปรับใช้ให้เกิดความรวดเร็วในการขาย มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการขายผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีการสื่อสารทางการตลาดเต็มรูปแบบบนช่องทางอิเลคทรอนิกส์นี้ด้วย จึงจะสามารถนำไปสู่การขายที่ได้ผลรวดเร็ว และความพึงพอใจของลูกค้าในเวลาเดียวกัน


1. ความหมาย และความสำคัญของการสื่อสารการตลาด ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
2. รูปแบบการสื่อสารการตลาด ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์
3. ตัวอย่างการสื่อสารการตลาด ที่ประสบความสำเร็จ ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์
4. ขั้นตอน การเตรียมการ กระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์
5. การวางแผนงานในเชิงปฏิบัติและการประเมินผล
6. แนวโน้มธุรกิจผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ในยุคปัจจุบัน และบทบาทการสื่อสารการตลาด การมีส่วนร่วม
7. สื่อสารการตลาดผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์อย่างไรให้โดนใจผู้อุปโภคบริโภค
8. พฤติกรรมลูกค้าต่อการรับสื่อในยุคปัจจุบัน
9. ตัวอย่าง บทวิเคราะห์ การนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ สำหรับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์


อาจารย์ชญตว์ พรภัทรกานต์

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4718

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

คลิกเพื่อสำรองที่     ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459
หรือ
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 2171 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys