Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Programming in C# with Visual Studio 2017
 
จำนวนชั่วโมง : 18 ชั่วโมง
ราคา : 11,900 บาท (ราคานี้ ยังไม่รวม VAT)


1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ C# และ .NET Framework
  o Introduction to the .NET Framework
  o การสร้างโปรเจคด้วย Visual Studio 2015
  o การเขียนภาษา C# เพื่อพัฒนา Application
  o การพัฒนา Graphical Application
  o การรันและการทดสอบระบบด้วย Visual Studio 2015
2.Using C# Programming Constructs
  o การประกาศและกำหนดค่าให้กับตัวแปร (Variable)
  o การกำหนด Expressions และ Operators
  o การสร้างและการใช้ Arrays
  o การใช้ Decision Statements
  o การใช้ Iteration Statements
3.การประกาศและการเรียกใช้ Methods
  o การประกาศ Method และ การเรียกใช้ Method
  o การกำหนด Optional Parameters และ Output Parameters
4.Handling Exceptions
  o Handling Exceptions
  o Raising Exceptions
5.การอ่านและการเขียนไฟล์ (Reading and Writing Files)
  o การเข้าถึง File System
  o การอ่านและเขียนไฟล์ด้วย Streams
6.ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Object Oriented Programming (OOP)
7.การสร้าง Types ใหม่
  o การสร้างและการใช้ Enumerations
  o การสร้างและการใช้ Classes
  o การสร้างและการใช้ Structs
8.Encapsulating Data and Methods
  o การกำหนด ควบคุม การมองเห็น Type Members
  o การแชร์ Methods และ Data
9.การสืบทอดจาก Class การอิมพลีเมนท์ อินเทอร์เฟส (Interfaces)
  o การสืบทอด (Inheritance)
  o การประกาศและการอิมพลีเมนท์ Interfaces
  o การประกาศ Abstract Classes
10.การควบคุม LifeTime ของ Object และ การควบคุม Resources
  o ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Garbage Collection
  o การบริหารจัดการ Resources
11.Encapsulating Data and Defining Overloaded Operators
  o การสร้างและการใช้ Properties
  o การสร้างและการใช้ Indexers
  o Overloading Operators
12.Decoupling Methods และ Handling Events
  o การประกาศและการใช้ Delegates
  o การใช้ Lambda Expressions
  o Handling Events
13.การใช้ Collections และการสร้าง Generic Types
  o การใช้ Collections
  o การสร้างและการใช้ Generic Types
  o การใช้ Generic Methods และ Delegates
14.การสร้าง Enumerating Custom Collection Classes
  o การอิมพลีเมนท์ Custom Collection Class
  o การเพิ่ม Enumerator ไปยัง Collection Class
15.Case Study & 9Expert Frameworkทีมผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง

ใกล้ BTS ราชเทวี อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น4

วันพุธ -ศุกร์ ที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561, 9:00 - 16:00 น.

11900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.9experttraining.com/programming-c-charp-with-visual-studio-training-course

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

9Expert Training

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เลขที่ 318 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4 ซ.วรฤทธิ์ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์.02-219-4304 - 05 ต่อ 102 , (Mobile) 084-010-5208, 086-322-2423
โทรสาร. 02-219-4306
ผู้เข้าชม : 2103 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys