Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล
 
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้....อย่างไร
 พนักงานขายของท่าน   สามารถเรียกลูกค้า และต้อนรับลูกค้าของท่านได้อย่างประทับใจหรือไม่ ?
 พนักงานขายของท่าน   สามารถเปิดการขาย ตอบข้อโต้แย้งและปิดการขายได้ดีเพียงใด ?
 พนักงานขายของท่าน   สามารถสร้างยอดขายและกำไรให้บริษัท มากน้อยเพียงใด ?

ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแหล่งต่างๆอย่างสะดวก 
แต่พนักงานขายก็ยังเป็นที่ต้องการของลูกค้า   ทั้งนี้ก็เพราะ “คน” ต้องการ “คน” (People need people)  ผู้ซื้อ/ลูกค้า ต้องการพนักงานขาย...ที่สามารถบริการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

หลายบริษัท  ได้ลงทุนด้วยเงินจำนวนมากในการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  เพื่อดึงลูกค้า (ผู้มุ่งหวัง)  ให้เข้ามาในร้าน – shop - Site  – โชว์รูม      
แต่หลายต่อหลายครั้ง  ที่ต้องสูญเสียเงินนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์ 
เพราะ ขาดการต้อนรับที่น่าประทับใจ  ขาดเทคนิคการขาย   ขาดการจูงใจให้ซื้อ  จากผู้ขายประจำจุดขาย


เนื้อหาหลักสูตร
1. บุคลิกภาพที่ดีของพนักงานขาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กร
2. วิธีบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ด้วยปัจจัย 6 แห่งการบริการชั้นเลิศ
3. เทคนิคการต้อนรับและเข้าทาบทามลูกค้าอย่างประทับใจ  นำสู่การเปิดการขายที่ได้ผล
    ๏ อ่านใจให้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร
    ๏ เปิดประตูใจลูกค้าด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม
    ๏ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ เพื่อดึงลูกค้าให้ สนใจและต้องการซื้อสินค้า
4. กระบวนการขายประจำจุดขาย
     4.1. กระบวนการขายขั้นต้น
             วิเคราะห์ลูกค้าก่อนเข้าทาบทาบ          การต้อนรับทักทาย - เข้าทาบทาม
            วัดความต้องการหรือความสนใจ          ค้นหาสิ่งเฉพาะเจาะจงตรงกับใจลูกค้า
            เลือกสินค้าเพื่อเสนอขาย หรือสาธิต
     4.2. การเสนอขาย                    วิธีเสนอขายคุณประโยชน์ ..ที่จูงใจ ให้ลูกค้าซื้อ
     4.3. การรับมือกับการโต้แย้ง – สงสัย
     4.4. การปิดการขาย
5. การขายเชิงแนะนำ :  “ขายอย่างไรให้ได้มากกว่า 1 รายการ”
6. การเก็บและพัฒนาข้อมูลลูกค้า  เพื่อ.... สร้างลูกค้าประจำ และ สร้างโอกาสในการขายเพิ่ม


อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีทีื 30 สิงหาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4712

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598  093-1194706
e-mail :  info@trainingbymotiva.com
www.trainingbymotiva.com 
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 2083 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys