Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Microsoft SQL Server 2017 Database Administration
 
จำนวนชั่วโมง : 30 ชั่วโมง
ราคา : 17,900 บาท (ราคานี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
อบรมที่ : 9Expert Training อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4
ใกล้ BTS ราชเทวี

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนรู้ วางแผนและ ติดตั้ง Microsoft SQL Server ได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจระบบการทำงานเชิงลึกของ Microsoft SQL Server และสามารถจัดการกับค่าคอนฟิกได้อย่างเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อ Microsoft SQL Server ไม่ทำงานได้

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
1.มีความเข้าใจถึงระบบจัดการฐานข้อมูล
2.มีความรู้ในการจัดการ Microsoft Windows Server
3.มีความรู้ในการจัดการ Microsoft Active Directory Service
4.เข้าใจการทำงานของ Computer Hardware โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Memory และ Disk

วัตถุประสงค์
1.วางแผนและ ติดตั้ง Microsoft SQL Server ได้อย่างถูกต้อง
2.เข้าใจระบบการทำงานเชิงลึกของ Microsoft SQL Server และสามารถจัดการกับค่าคอนฟิกได้อย่างเหมาะสม
3.เข้าใจถึงหลักการทำงาน Transaction Log ซึ่งสัมพันธ์กับการตั้งค่าคอนฟิกเกี่ยวกับ Recovery Model ที่เหมาะสม และการเลือกใช้กลยุทธการ Backup ที่สอดคล้อง
4.สามารถสร้างกระบวนการ Backup ที่ดีและเหมาะสม และการ Restore ข้อมูลกลับโดยมีจุดมุ่งหมายถึงขั้นข้อมูลหายน้อยที่สุดได้
5.สามารถสร้างกระบวนการ Import และ Export ข้อมูลทั้งอย่างง่ายและซับซ้อน
6.เข้าใจและสามารถจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับ Microsoft SQL Server ในเรื่อง Authentication, Authorization และ Auditing ได้เป็นอย่างดี
7.สร้างกระบวนการจัดการอัตโนมัติผ่าน SQL Server Agent Service
8.สามารถติดตามสถานะการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้กับ Microsoft SQL Server ได้
9.เข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อ Microsoft SQL Server ไม่ทำงานได้

บทที่ 1 ความปลอดภัยของ SQL Server
- การพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้ MS SQL Server
- ให้สิทธิ์ Logins เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
- สิทธิ์ข้ามเครื่อง
- รู้จักกับ Partially Contained Databases
- แบบฝึกหัด : การสร้างความปลอดภัยของ SQL Server 

บทที่ 2 จัดการกับ Server Role และ Database Role
- การใช้งาน Server Roles
- การใช้งาน Fixed Database Roles
- รู้จัก User-defined Database Roles
- แบบฝึกหัด : การใช้ จัดการกับ Server Role และ Database Role

บทที่ 3 อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้งานทรัพยากร
- อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึง Objects
- อนุญาตผู้ใช้เข้าถึง Execute Code
- การตั้งค่าสิทธิ์ในระดับ Schema
- แบบฝึกหัด : การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้งานทรัพยากร

บทที่ 4 ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัสและการ Audit
- ทางเลือกในการ Audit การเข้าถึงข้อมูล
- การสร้าง SQL Server Audit
- จัดการกับ SQL Server Audit
- ป้องกันข้อมูลด้วยการเข้ารหัส
- แบบฝึกหัด: การปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัสและการ Audit

บทที่ 5 รู้จักกับ Recovery Model และ กลยุทธ์การ Backup
- ​เข้าใจถึงกลยุทธ์การ Backup
- เข้าใจถึง Recovery Model ต่าง ๆ และความเกี่ยวข้องกับการ Backup โดยละเอียด
- รู้จักกับ Transaction Log
- การวางแผนกลยุทธ์การ Backup
- แบบฝึกหัด : การวางแผนกลยุทธ์การ Backup

บทที่ 6 การ Backup ฐานข้อมูล
- การ Backup ฐานข้อมูล และ Transaction Log
- จัดการกับการ Backup
- ออปชั่นพิเศษในการ Backups
- แบบฝึกหัด: การ Backup สำหรับฐานข้อมูล และ สำหรับ Transaction Log

บทที่ 7 การ Restore ฐานข้อมูล
- เข้าใจกลไกการ Restore
- การ Restore ฐานข้อมูล
- การกู้คืนในสถานการณ์พิเศษ
- การ Restore โดยระบุเวลา (Point-in-time)
- แบบฝึกหัด : การ Restore ฐานข้อมูล

บทที่ 8 การจัดการ SQL Server โดยอัตโนมัติ
- การจัดการ SQL Server โดยอัตโนมัติ
- การใช้งาน SQL Server Agent
- การจัดการกับ Jobs
- การรัน Jobs บนหลายเซิร์ฟเวอร์
- แบบฝึกหัด: การรัน Jobs แบบต่าง ๆ

บทที่ 9 ตั้งค่าความปลอดภัยของ SQL Server Agent
- เข้าใจความปลอดภัยของ SQL Server Agent
- การตั้งค่า Credentials
- การตั้งค่า Proxy Accounts
- แบบฝึกหัด: การตั้งค่าความปลอดภัยของ SQL Server Agent

บทที่ 10 เฝ้าติดตาม SQL Server ด้วย Alerts และ Notifications
- ติดตามข้อผิดพลาดของ SQL Server
- การตั้งค่า Database Mail
- การตั้งค่า Operators, Alerts และ Notifications
- รู้จัก Alerts บน Azure SQL Database
- แบบฝึกหัด: การใช้งาน Notifications และ Alerts

บทที่ 11 การจัดการ SQL Server ด้วย Powershell เบื้องต้น
- เริ่มต้นกับ Windows PowerShell
- การตั้งค่า SQL Server ด้วย PowerShell
- จัดการและบำรุงรักษาด้วย PowerShell
- จัดการ SQL Azure Database ด้วย PowerShell
- แบบฝึกหัด: การจัดการ SQL Server ด้วย Powershell เบื้องต้น

บทที่ 12 ติดตามการเข้าถึง SQL Server ด้วย Extended Events
- แนวคิดหลักของ Extended Events
- จัดการกับ Extended Events
- แบบฝึกหัด: การใช้งาน Extended Events Session

บทที่ 13 การเฝ้าติดตาม SQL Server
- การติดตามกิจกรรม
- การดักรับ และจัดการกับข้อมูล Performance
- การวิเคราะห์ข้อมูล Performance ที่เก็บมา
- รู้จัก SQL Server Utility
- แบบฝึกหัด: การเฝ้าติดตาม SQL Server

บทที่ 14 การถ่ายโอนข้อมูล
- การถ่ายโอนข้อมูลเข้าออก MS SQL Server
- นำเข้าหรือส่งข้อมูลออกจากตาราง
- การใช้งาน bcp และ BULK Insert เพื่อนำเข้าข้อมูล
- การนำเอา Data-Tier Applications ไปใช้ และการอัพเกรด
- แบบฝึกหัด: การนำเข้าและส่งออกข้อมูลอย่างง่าย

วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานจริง และ
ได้รับใบรับรอง Microsoft Certified Trainer (MCT)


ใกล้ BTS ราชเทวี อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4

วันจันทร์ - ศุกร์ ที่ 14-18 พฤษภาคม 2561, 9:00 - 16:00 น.

17,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.9experttraining.com/microsoft-sql-server-database-administration-course

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

9Expert Training

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เลขที่ 318 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4 ซ.วรฤทธิ์ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์.02-219-4304 - 05 ต่อ 102 , (Mobile) 084-010-5208, 086-322-2423
โทรสาร. 02-219-4306
ผู้เข้าชม : 3410 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys