Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักปฏิบัติการจัดซื้อ
 
งานจัดซื้อมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า งานขาย หรืองานอื่นที่ช่วยสร้างผลกำไร และความเจริญเติบโตให้กับบริษัท แต่น้อยคนนักที่จะเข้าอย่างลึกซึ้งว่างานจัดซื้อนั้นสำคัญมากเพียงไร วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมของงานจัดซื้อนั้นจะช่วยส่งเสริมบริษัทมีกำไร หรือเจริญก้าวได้อย่างไร  การศึกษาทำความเข้าใจพื้นฐานงานจัดซื้อให้ถูกต้องก่อนดำเนินการใดๆในงานจัดซื้อจะช่วยผลการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำที่พูดไว้ว่า  “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”


08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
-  ความแตกต่างระหว่าง Purchasing , Procurement และ Sourcing (Purchasing vs Procurement vs Sourcing)
-  ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของงานจัดซื้อ (Important & Objective of purchasing )
-  6R หลักการบริหารงานจัดซื้อ (6 Right ;Principles of purchasing management )
-  การพยากรณ์ความต้องการซื้อ (Demand Forecasting Models)
-  การค้นหาและคัดเลือกผู้ขาย (Suppliers Sourcing & Selecting)
-  ข้อควรระวังในขั้นตอนการจัดซื้อ (Do & Don't in purchasing process)
-  เสริมทักษะที่จำเป็นของนักจัดซื้อ (Essential Purchasing Skill)
-  เครื่องมือจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ (Effectiveness Purchasing tools)
-  การพัฒนาคุณภาพงานจัดซื้อ ( Purchasing Quality Improvement)
-  การรายงานด้านการจัดซื้อ (Purchasing Reporting)

อ. ธีรทูล แก้วเครือคำ
C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA
คณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560, จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=84

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com
ผู้เข้าชม : 2128 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys