Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Inside Microsoft Project 2010
 
แนะนำหลักสูตร

หากคุณเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานหรือเป็นผู้จัดการโครงการ และต้องการที่จะให้แผนงานที่วางไว้นั้นบรรลุเป้าหมายในเวลาที่ต้องการ พร้อมทั้งสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา คุณควรที่จะต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Project เป็นอย่างยิ่ง เพราะโปรแกรม Microsoft Project นั้นเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวางแผนงาน บริหาร และติดตามงาน

โปรแกรม Microsoft Project นี้เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถจัดการโครงการได้ตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงขั้นหลายโครงการพร้อมกัน คุณสามารถสามารถรู้ได้ทันทีว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขั้นจริงว่าแตกต่างกันอย่างไร และสามารถที่จะดูรายงานของค่าใช้จ่ายเท่าใดที่เกิดขึ้นได้เพื่อดูว่าเกินกับงบประมาณที่วางแผนไว้หรือไม่ อีกทั้งยังสามารถรู้ได้อย่างทันทีว่างานใดเป็นงานที่วิกฤตที่จะมีผลกระทบต่อวันเสร็จของโครงการ ฯลฯ

หลายคนอาจจะเคยใช้ Microsoft Project แค่เพียงการสร้าง Gantt Chart เพื่อให้โปรแกรมแสดงว่างานนั้นจะเสร็จแค่วันไหนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ความสามารถของโปรแกรมแบบพื้นฐานเท่านั้นเอง ในการใช้โปรแกรม Microsoft Project นั้นหากคุณไม่มีความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมอย่างถูกต้องแล้ว คุณจะรู้สึกว่าโปรแกรมนี้ใช้งานยากแต่ในความเป็นจริงแล้วใช้ไม่ยากอย่างที่คิด

ดังนั้นในหลักสูตร Inside Microsoft Project นี้จะอธิบายให้คุณได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Project นี้ได้ถูกต้องแบบ Step by Step โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเป็นเวลา 2 วัน พร้อมกับตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถจะมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

  
เนื้อหาการอบรม


        
          
 • องค์ประกอบของส่วนต่างๆ ที่สำคัญของ Microsoft Project 

 •           
 • การสร้าง Project และการกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ และวันหยุดต่างๆ ของโครงการ 

 •           
 • การป้อน Task และข้อมูลต่างๆ ของ Task

 •           
 • การสร้าง Outline และ Relationship ของ Task และการแสดงในรูปแบบหัวข้อ เช่น 1, 1.1 .... 

 •           
 • การสร้าง Relationship ระหว่าง Task เช่น Start to Start, Finish to Start ฯลฯ 

 •           
 • การกำหนดบาง Task แบบต้องรอคอยแล้วจึงทำได้ หรือทำล่วงหน้าก่อนได้ 

 •           
 • การป้อนและกำหนดค่าต่างๆ ของทรัพยากร เช่น กำลังคน ค่าใช้จ่าย วันหยุด ฯลฯ 

 •           
 • การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Resource กับ Task 

 •           
 • การวิเคราะห์โครงการเพื่อดูว่างานใดวิกฤต หรืองานใดถูกจัดสรรให้ทรัพยากรมากเกินไป 

 •           
 • การหาจำนวนวันที่เหลือของ Task ที่จะเกิดวิกฤต ในกรณีบาง Task เกิดการล่าช้า ซึ่งจะรู้ได้ว่าช้าได้สูงสุดกี่วัน  

 •           
 • การตรวจสอบวันสิ้นสุดของโครงการ 

 •           
 • การปรับเปลี่ยน Schedule ของ Project 

 •           
 • การกำหนดวัน Start หรือ Finish ของ Task แบบเฉพาะเจาะจง เช่น ห้ามเริ่มทำก่อนวันที่... หรือห้ามเริ่มช้ากว่าวันที่... 

 •           
 • การใช้งาน Fields และ Table ใน Microsoft Project       

 •           
 • ประเภท Table ต่าง ๆ ใน Microsoft Project 

 •           
 • การใช้งาน Table ที่เกี่ยวข้องกับ Task และ Resoure 

 •           
 • การค้นหาข้อมูลต่างๆ ในโครงการ 

 •           
 • การค้นหาและแสดง Task หรือ Resource ที่ต้องการเท่านั้น 

 •           
 • การแสดงผลของ Project ในมุมมองต่างๆ 

 •           
 • การปรับแต่งและสร้างมุมอง Project ขึ้นเอง

 •           
 • การออกรายงานต่างๆ ของ Project 

 •           
 • การ Format Report ให้ตรงกับความต้องการ 

 •           
 • การสร้าง Report เอง 

 •           
 • การพิมพ์ Report 

 •           
 • การ Update ความก้าวหน้าของโครงการ 

 •           
 • การเปรียบเทียบค่าของแผนงานต้นฉบับกับที่เกิดขึ้นจริง เพื่อตรวจดูค่าใช้จ่ายและจำนวนวันที่แตกต่าง 

 •           
 • การ Update Task ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น%Complete,วันเริ่มจริง หรือวันเสร็จ หรือ Update ทุก Task จากวันที่กำหนด หรือ Update ทั้งโครงการ 

 •           
 • การนำเสนอโครงการผ่านทาง PowerPoint 

 •           
 • การนำเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์ 

 •        
          
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


          

                  
 • ผู้ที่รับผิดโครงในการวางแผนโครงการต่างๆ เช่น Project Manager, Engineer ฯลฯ 

 •           
 • ผู้บริหารทุกระดับหรือผู้ที่อยากจะเข้าใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project อย่างถูกต้อง 

 •      


  อาจารย์ผู้สอนของบริษัทฯ ได้ใบ Certificate MCAS(Microsoft Certified Application Specialist) ของ Office 2007 และมีประสบการณ์สอนมากว่า 5 ปี ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ในคุณภาพการสอนและความรู้อย่างแท้จริงโดยมืออาชีพ  ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 9 (อยู่ภายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)

  วันพฤหัสบดีที่ 26-วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561, 08.45-16.00 น.

  7,000 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

  http://training.ntinfonet.com/project.html

  NTinfonet Co.,Ltd.

  บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด

  Email : training@ntinfonet.com โทร.02-380-3421-2
  ผู้เข้าชม : 4862 ครั้ง
   
   
   
   
  cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys