Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
 
การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร หากฝ่ายจัดซื้อเข้าใจบทบาทของตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นเป็นทึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากใช้จ่ายเงินก้อนมหึมาแล้วยังเป็นหน้าต่างบานใหญ่ขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและปฏิบัติการของฝ่ายจัดซื้อจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีหรือด้อยในสายตาของสังคม

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
- อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อ
- บทบาทของฝ่ายจัดซื้อในการลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
- ปัญหาของฝ่ายจัดซื้ออยู่ตรงไหน
- บทบาทของฝ่ายจัดซื้อใน EPI, ESI, MRB
- ฝ่ายบริหารอยากได้ฝ่ายจัดซื้อแบบไหน
- ท่านทำงานเชิงปฏิบัติการหรือเชิงกลยุทธ์
- ทำอย่างไรจึงเรียกว่า Self-Driven People
- วิธีทำตัวให้เป็นผู้ที่บริษัทขาดท่านไม่ได้
- เมื่อตั้งเป้าในการทำงานจัดซื้อต้องดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
- ตั้งเป้าหมายต้องเข้าใจ KPI, CSF, BSC, Benchmarking
- ความแตกต่างของการทำงานแบบ Reactive กับ Proactive
- ฝึกตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์
- ปฏิบัติงานจัดซื้ออย่างมีจรรยาบรรณและ CSR

อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
C.P.M., A.P.P., MCIPS    
ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560, จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=12

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com

ผู้เข้าชม : 2130 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys