Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารการจัดส่งและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากท่านไม่มีวิธีบริหารจัดการที่ดีแล้ว ท่านจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และในบางครั้งท่านจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ท่านไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งภายใน และภายนอกองค์ ซึ่งบริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนนิคต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด


 วัตถุประสงค์
 ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการควบคุมดูการจัดส่งได้อย่างถูกวิธี
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่งรู้ถึงกระบวนการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกวิธี
 ทราบถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
 สามารถบริหารการจัดการขนส่งได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดต้นทุน
 วิธีการจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมการขนส่ง
 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดสายการการการขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการoutsource ได้อย่างถูกวิธี  และมีประสิทธิภาพ


 ความหมาย และความสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่ง
 ประเภท และพาหนะที่ใช้ในการจัดส่ง
 การจัดสายการจัดส่งอย่างถูกวิธี
 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง
 การควบคุมและสั่งงานพนักงานขับรถ
 เทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 การประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่ง 
 มารยาทในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
 วิธีการคัดเลือก outsource และการบริหารการจัดการ
 เทคนิคการตรวจเช็คและติดตามงาน
 การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน
 วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน
การจ้างรถกรณีปกติ    การจ้างรถกรณีกะทันหัน    การจ้างรถกรณีพิเศษ
 การตรวจสอบและติดตามงานการจัดส่ง
 การวัดผลและการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 
 วิธีการคิดและคำนวณค่าขนส่ง
 ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน logistic และ คลังสินค้า

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4768

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทร. 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 0658849097
E-mail : info@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 2370 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys