Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
 
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น  การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ


ประเด็นสำคัญในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 

วิธีคิด เพื่อพิชิตปัญหา......คิดให้เป็น...เมื่อพบเห็นปัญหา 
  ข้อคิดก่อนคิดแก้ปัญหา....สิ่งที่พึงระวัง ,การกระทำที่พึงหลีกเลี่ยง       
  วิธีคิดเชิงบวก เพื่อจัดการปัญหา และสถานการณ์ไม่พึงประสงค์       
  คำถาม...สำคัญกว่า คำตอบ ?            
  ผิดที่อะไร ไม่ใช่ผิดที่ใคร … สิ่งที่เห็น ไม่สำคัญเท่าวิธีการมอง           
  คำถามที่ควรถามเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น            
  “ที่ทำอยู่นี้..... ดีพอแล้วหรือ?” .....คำถามน่าคิด เพื่อพัฒนาองค์กรและการทำงานร่วมกัน 

การจัดการปัญหา และการตัดสินใจ        
  มองภาพให้เป็นระบบ....กรอบการจัดการปัญหา 
  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า – หน้างาน            
  การรายงาน (สถานการณ์ และการจัดการปัญหา)            
  วิเคราะห์ปัญหา เพื่อวางแนวทางป้องกันและปฏิบัติในครั้งต่อไป 
  ทำอย่างไรเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น....กระบวนการจัดการปัญหา           
  ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหารูปแบบต่าง ๆ            
  7 ขั้นตอนของการจัดการปัญหา
  การตัดสินใจเพื่อจัดการกับปัญหา           
  กฎบางประการสำหรับการตัดสินใจ            
  ปัจจัยขัดขวางการตัดสินใจ            
  จุดอ่อนที่ทำให้ตัดสินใจพลาด

กรณีศึกษาการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
การประสานงานที่ดี เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน


อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา 

โรงแรม my hotel CMYK

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4750

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทร. 0-2882-7519 , 0-2882-7598  
E-mail : info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 3104 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys