Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
 
การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างานด้วยการเสริมภาวะผู้นำที่แท้จริงที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์


วัตถุประสงค์  1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานที่เหมาะสม
          2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจทักษะการสื่อสาร การครองใจคน และการจูงใจคน
          3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการพัฒนาตัวเองสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริง

สำหรับ     ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกประเภท


เนื้อหาหลักสูตร
         สร้างจิตวิญญาณของผู้นำ-ให้คำมั่นของผู้นำร่วมกัน
         การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความสำเร็จ
         ทำไมการทำงานเป็นทีมจึงทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
         พัฒนา EQ เพิ่มใจแกร่งใจเย็นใจกว้างอย่างผู้นำ 
         สมอง+ใจ สองเสาหลักแห่งความเป็นผู้นำ
         ประเภทของผู้ใต้บังคับบัญชา อ่อนโยน VS แข็งกร้าว
         Sense ของผู้นำ จิตวิทยาการเข้าใจคน เส้นทางสู่การเป็นหัวหน้าที่ดีกว่าเก่า
         ลดความขัดแย้งด้วยการบริหารงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมาย
         ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพที่ลดความขัดแย้ง และครองใจคน
         การบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพด้วยหลักสมดุล
         ทักษะการโค้ชลูกทีมที่หัวหน้างานต้องทำได้

โทร. 0-2882-7519 , 0-2882-7598
E-mail : info@trainingbymotiva.com

วิทยากรด้านการบริหาร

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4692

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทร. 0-2882-7519 , 0-2882-7598  093-1194706
E-mail : info@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 2089 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys