Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เปิดการขายและปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
 
  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย

  ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้น หลังจากเรียนหลักสูตรนี้


1. เข้าใจวิญญาณนักขายของตัวเอง และ เลือกเส้นทางนักขายที่เหมาะสมกับพันธุ์นักขายของตัวคุณเอง
2. ปลูกฝังและส่งเสริมพลังจิตใต้สำนึกเพื่อจิตวิญญาณการขายที่เหมาะกับตัวคุณ
3. สื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการรู้ถึง ... “ประเภทของลูกค้า  ตามหลักจิตวิทยาการสื่อสาร”
4. การโน้มน้าวใจด้วยการเข้าถึงแรงจูงใจสำคัญของลูกค้า
5. หลักการขายด้วยจิตวิทยากึ่งสะกดจิต
6. แก้ปัญหาความไม่มั่นใจในการซื้อ และ ผูกมัดลูกค้าไว้กับคุณตลอดไป
7. นักขายพันหน้า ทักษะการขายแบบเปลี่ยนตัวเองตามลูกค้า
8. ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีอ่านภาษากาย และบุคลิกภาพลูกค้า

อาจารย์กมลภัทร  บุญค้ำ 

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4709

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518
info2@trainingbymotiva.com
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 2568 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys