Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
 
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล  และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด

เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว1. แนวความคิดในการพัฒนาตนเองและทีมงาน
2. ก้าวจากผู้ปฏิบัติการ ... ไปสู่ผู้บริหาร
        @  บทบาทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหัวหน้างาน
        @  งานที่หัวหน้างานมืออาชีพทำ

3. วิเคราะห์กรณีศึกษา - ปัญหาของหัวหน้าหน่วยงาน
4. หน้าที่ทางการจัดการของหัวหน้างาน
      Supervision :  สุปริทัศน์
        @  การเรียนรู้เกี่ยวกับลูกน้อง
        @  การแสดงพฤติกรรมของหัวหน้าต่อลูกน้อง 
5. การสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความยินดีและมีประสิทธิผล
         @  Motivation in Action
         @  ความต้องการ … แรงจูงใจ “Appeal” & “Reach”
6. ศิลปะการเป็นผู้นำทีมงาน “นำทีมอย่างไรจึงได้ผล”
         @  การสร้างความมั่นใจในคุณค่า ของงาน 
         @  การสร้างความมั่นใจในคุณค่าของบุคคล 
         @  การสร้างความมั่นใจในคุณค่าของทีม
7. การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ถึงมาตรฐาน
8. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ลูกน้องรัก และศรัทธา
9. สรุป และประเมินบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน “ฉันทำงานดีแน่หรือ?”

PROMOTION พิเศษ สำหรับการอบรมรุ่นนี้
สำรองที่ตั้งแต่ท่านที่ 3 เป็นต้นไป
ลดอีก 500 บาท จากราคาสมาชิก ( เหลือเพียงท่านละ 2,500 บาท )

อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

โรงแรม my hotel CMYK

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4601

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518

info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 2079 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys