Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร L/C (Letter of Credit)
 

ในการค้าระหว่างประเทศ แม้ว่าคู่ค้าในการส่งออกและนำเข้าสามารถจะชำระเงินระหว่างกันได้หลายรูปแบบ แต่ที่นิยมกันมากที่สุด ก็คือการชำระเงินด้วยกระบวนการ L/C ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการซื้อขายเอกสารทางการค้ามากกว่าการมุ่งเน้นที่ตัว สินค้า พิธีการปฏิบัติในการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะต้องมีการตัดสินผิดถูกกันด้วยกฎระเบียบที่ตราออกมาจากสภาหอการค้า ระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce - ICC) ไม่ใช่ตัดสินกันไปตามอำเภอใจของแต่ละองค์กร


การสัมมนาครั้งนี้บรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญอย่างแท้จริง เป็นผู้เขียนตำราเกี่ยวเรื่อง "คำอธิบาย UCP และคำอธิบาย ISBP"  ซึ่งทั้ง 2 กฎระเบียบนี้ เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทำเอกสาร L/Cโดยตรง จึงมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า รวมทั้งฝ่ายการค้าต่างประเทศในธนาคาร กิจการประกันภัย และหน่วยงาน Purchasing, Logistics & Supply Chain จะสามารถป้องกันข้อผิดพลาด ขจัดปัญหาการชำระเงินล่าช้า อีกทั้งเข้าใจในการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร IMPORT 
  1. เอกสารขอเปิด L/C, เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอเปิด L/C
  2. Purchase Order and  Pro-forma Invoice ข้อตกลงและเงื่อนไขสำคัญ
  3. ถ้อยคำ ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆในการจัดเตรียมคำขอเปิด L/C (Application)
  4. เรียกร้อง Transport Document ในคำขออย่างไรให้สอดคล้องกับ Incoterms® ที่ใช้
  5. การใช้ T/R และข้อพึงระวังในสัญญา T/R
  6. Shipping Guarantee and Air Cargo Delivery Order เสร็จสิ้นเมื่อใด


การจัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารและตั๋วเงินด้าน EXPORT 
  1. การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารก่อนส่งออก
  2. การตรวจสอบเมื่อมีการรับ L/C
  3. การสนองตอบต่อ Amendment
  4. การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร เมื่อส่งออก
  5. Shipping Particulars
  6. Bill of Lading . Multimodal Transport Documents
  7. Air way Bill และ Road, Rail & Transport Documents
  8. Commercial Invoice และ Packing List
  9. Cover Note & Insurance Policy or Certificate
  10. Certificate of Origin
  11. Draft and Receipt
  12. คำขอขายเอกสารส่งออก (Request)อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง

โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

วันพุธ 18 ตุลาคม 2560, 08.30 – 16.00 น.

3800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://smartlifecenter.com/123/seminar/การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร+LC+(Letter+of+Credit).html

Smart Life Center

Smart Life Center

โดยติตด่อ คุณนิ่ม
โทร 08 5823 8624,0 2920 6958
อีเมลล์ info@smartlifecenter.com
ผู้เข้าชม : 1283 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys