Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Winning Presentation @ Work) รุ่นที่ 34
 
"การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ" 
เป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะนำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ 
โดยเฉพาะในโลกของยุคการแข่งขันสูงที่สูง 
ณ วันนี้ การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงาน การเจรจาการค้า 
ย่อมต้องอาศัยการนำเสนอที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ 
น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า 

แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่หลายคนไม่อาจก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังได้ 
เพียงเพราะต้องเผชิญกับความไม่มั่นใจในการนำเสนอ 
หรือขาดเทคนิคในการนำเสนอนั่นเอง 
หลายโครงการที่น่าจะได้รับการเซ็นสัญญา 
ก็ติดปัญหาอันเนื่องจากการนำเสนอที่ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้

เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอดังกล่าว 
จึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่าน 
ด้วยทักษะการนำเสนอที่ทรงพลังและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันไปพร้อมๆ กัน 
การที่ได้พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพนี้ 
จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจและชีวิตส่วนตัวอย่างแน่นอน  

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจหลักการต่างๆ ในการนำเสนอ 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอ เพื่อทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และเป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถโน้มน้าวใจและชนะใจผู้ฟังได้

เนื้อหา • หัวใจของการนำเสนอ
• หลักการนำเสนอ : การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
  - การเลือกกลยุทธ์และแนวทางในการนำเสนอ 
  - การกำหนดข้อความในการนำเสนอ 
• ปัจจัยที่ทำให้การนำเสนอประสบความสำเร็จ
• การเตรียมการ 
  - ส่วนนำ : การเปิดฉาก, การบอกวัตถุประสงค์, การเกริ่นนำ 
  - เนื้อหา : ประเด็นหลัก, ประเด็นสนับสนุน, ประโยคเชื่อม 
  - การปิดฉาก : สรุป  
• การเข้าถึงและเอาชนะใจผู้ฟัง
• การเสริมสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการนำเสนอ 
• เทคนิคการใช้ PowerPoint Presentation เพื่อสร้างความประทับใจ
• การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การวางตัว และเทคนิคการจัดการกับความประหม่า 
• ศิลปะการพูดเพื่อการนำเสนอ
• การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 
• การจัดการกับคำถามและข้อเสนอแนะ
• ฝึกปฏิบัติการนำเสนอ พร้อมวิทยากรประเมินผลรายบุคคล

วิทยากร
อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
การศึกษา
• Mini - MBA :: Faculty of Commerce and Accountancy :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• Bachelor of Industrial Technology :: Electronics and Telecommunication Engineering :: มหาวิทยาศรีปทุม 
• Diploma of Aircraft Instrument Maintenance :: ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
• Math - Science - Art :: โรงเรียนเทพศิรินทร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• Managing Director of Service Professional Co.,Ltd
• วิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน 
• ที่ปรึกษา Asia Steel Factory Enterprise Co.,Ltd.
• ที่ปรึกษา Prompt E.I.S. Co.,Ltd.
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/
ประสบการณ์ทำงาน
• Customer Service & Network Engineer ที่ Shin Satellite PCL.
• Customer Service Manager บ. Chevalier (Thailand)
• Contact Center Manager บ. Advanced Contact Center (AIS Call Center)
• Customer Service Manager บ. Federal Express (FedEx)
ประสบการณ์การบรรยาย
• Customer Service Part

- “Service Mind” the key of success
- Service Excellence Improvement 
- Communication for Service Excellence 
- Customer Complaint Handling
- Service Strategy Management
- CRM & CEM

• Human Improvement Part

- Team Building for perfect Team
- Change Attitude for success company
- Communication Improvement for Excellence Company
- Train the Trainer
- Power of Presentation
- Selling with Service Mind
- People Management for Team Leader
- Key Success for Leadership
- Coaching Skill
- Systematic Problem Solving and Decision Making (SPSDM)
- การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
- Change Management for Key Person
- The power of Positive Attitude
ผลงาน
ตัวอย่างองค์กรที่เรียนเชิญอาจารย์ไปบรรยาย...

• AIS
• ธนาคารกสิกรไทย
• ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย
• Nestle’ (Thai)
• Samsung Thailand Co.,Ltd.
• ภัทรประกันภัย
• NECTEC
• BTS
• ธนายง
• ส.ว.ท.ช. กระทรวงวิทยาศาสตร์
• CAT Telecom
• กรมเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• Sony Device
• Ricoh
• บุญถาวร
• Standard Chartered
• Phillip Electronic
• Hitachi Construction
• DHL 
• DHL Excel Supply Chain
• Nissan South East Asia
• เซรามิคอุตสากรรมไทย (SCG Group)
• PTT (ปตท.) 
• Yamaha
• Betagro
• HOYA
• Central Retail (CRC Group)
• Siemens
• Honda group
• กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• ADIDAS
• TIPCO 
• Surapol Food
• บริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ
• Nikon (Thailand)
• D Land Group
• Pfizer ฯลฯ

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561, 8.30 - 16.00 น.

สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2018_Feb_CM-001-34_2P_20180228_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 1005 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys