Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสื่อสารทางโทรศัพท์ในการทำงาน (Phone Skills @ Work)
 
ปัญหาในการทำงานทุกวันนี้ การสื่อสารเป็นปัจจัยหลักที่จะสร้างหรือลดปัญหาในการทำงาน 
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการสื่อสาร คือ มีทัศนะคติที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตั้งใจรับฟัง ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
น้ำเสียงไม่เต็มใจให้บริการหรือช่วยเหลือ น้ำเสียง-ท่าทางในการสื่อสาร ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อ
ภาษาที่ใช้ก่อให้เกิดความระคายเคืองมากกว่าก่อให้เกิดความร่วมมือ เหล่านี้ เป็นต้น

หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร
และแนะนำแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดอันเนื่องจากสื่อสารที่ผิดพลาด 
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความประทับใจแก่ผู้สนทนา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน 
รวมทั้งแนะนำแนวทางในการรับมือข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
พลิกข้อร้องเรียนให้เป็นการสร้างความประทับแก่ลูกค้า และการสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการของบริษัท

วัตถุประสงค์
• กระตุ้นส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการสื่อสารทางโทรศัพท์ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างไร
• สามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ
• สร้างทัศนะคติที่ดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อหน้าที่การงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป
เนื้อหา
• ความจริงเกี่ยวกับการสื่อสาร (The truth of Communication)
• ทัศนคติที่ดี ในการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ
• การเป็นผู้ฟังที่ดี (Active Listener)
• น้ำเสียง – ภาษากาย อิทธิพลหลักของการสื่อสาร
• พฤติกรรมการสื่อสารที่สร้างความไม่พอใจ
• เคล็ดลับการสื่อสารโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
• เคล็ดลับในการสร้างความประทับใจ
• แนวทางการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสาร
• พฤติกรรม และ ภาษา ที่เป็นเหตุก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
• ภาษาวิบัติ Vs. ภาษาบริการ

วิทยากร
อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
การศึกษา
• Mini - MBA :: Faculty of Commerce and Accountancy :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• Bachelor of Industrial Technology :: Electronics and Telecommunication Engineering :: มหาวิทยาศรีปทุม 
• Diploma of Aircraft Instrument Maintenance :: ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
• Math - Science - Art :: โรงเรียนเทพศิรินทร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• Managing Director of Service Professional Co.,Ltd
• วิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน 
• ที่ปรึกษา Asia Steel Factory Enterprise Co.,Ltd.
• ที่ปรึกษา Prompt E.I.S. Co.,Ltd.
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/
ประสบการณ์ทำงาน
• Customer Service & Network Engineer ที่ Shin Satellite PCL.
• Customer Service Manager บ. Chevalier (Thailand)
• Contact Center Manager บ. Advanced Contact Center (AIS Call Center)
• Customer Service Manager บ. Federal Express (FedEx)
ประสบการณ์การบรรยาย
• Customer Service Part

- “Service Mind” the key of success
- Service Excellence Improvement 
- Communication for Service Excellence 
- Customer Complaint Handling
- Service Strategy Management
- CRM & CEM

• Human Improvement Part

- Team Building for perfect Team
- Change Attitude for success company
- Communication Improvement for Excellence Company
- Train the Trainer
- Power of Presentation
- Selling with Service Mind
- People Management for Team Leader
- Key Success for Leadership
- Coaching Skill
- Systematic Problem Solving and Decision Making (SPSDM)
- การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
- Change Management for Key Person
- The power of Positive Attitude
ผลงาน
ตัวอย่างองค์กรที่เรียนเชิญอาจารย์ไปบรรยาย...

• AIS
• ธนาคารกสิกรไทย
• ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย
• Nestle’ (Thai)
• Samsung Thailand Co.,Ltd.
• ภัทรประกันภัย
• NECTEC
• BTS
• ธนายง
• ส.ว.ท.ช. กระทรวงวิทยาศาสตร์
• CAT Telecom
• กรมเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• Sony Device
• Ricoh
• บุญถาวร
• Standard Chartered
• Phillip Electronic
• Hitachi Construction
• DHL 
• DHL Excel Supply Chain
• Nissan South East Asia
• เซรามิคอุตสากรรมไทย (SCG Group)
• PTT (ปตท.) 
• Yamaha
• Betagro
• HOYA
• Central Retail (CRC Group)
• Siemens
• Honda group
• กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• ADIDAS
• TIPCO 
• Surapol Food
• บริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ
• Nikon (Thailand)
• D Land Group
• Pfizer ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร
หลายคนเคยพูดกันว่า...งานบริการเป็นงานที่ต้องทำด้วยใจ และหากเป็นการบริการที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วนั้น คงต้องยืนยันเลยว่า...ต้องทำทั้งด้วยใจและด้วยความรักงานบริการนั้นจริงๆ และเมื่อกล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในวงการบริการมากว่า 15 ปี คลุกคลีอยู่กับทุกสถานการณ์ที่จะต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าจำนวนมากอยู่ตลอดเวลา ดูแลทีมบริการกว่า 200 คน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมจะสามารถส่งต่องานบริการที่มีคุณภาพสู่ลูกค้าได้อย่างไม่มีจุดบกพร่อง อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ เป็นบุคคลที่เรากล่าวถึง...

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะเป็นวิทยากรอบรมและผู้ให้คำปรึกษาในงานด้านบริการ อาจารย์ไววิทย์จึงตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานให้ได้มากที่สุดทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง จนมั่นใจและรวบรวมความกล้าพอที่จะกระโดดออกมาเป็น SERVICE Trainer & Consultant อย่างเต็มตัว ด้วยความที่เป็นคนที่มีบุคคลิกชอบบริการ ชอบแนะนำผู้อื่น ชอบอ่านหนังสือ ชอบคิด และต่อยอดความคิดจากหนังสือที่อ่าน ทำให้อาจารย์เป็นนักบริการที่สามารถผสมผสานข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริการที่รับผิดชอบได้อย่างดี 

“ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ การเรียนรู้ของผมจะเป็นประโยชน์แก่การทำงานของคุณ...การเรียนรู้ที่ลัด เร็ว และ ประสบความสำเร็จที่สุด คือ เรียนจากประสบการณ์ของผู้อื่น”...นี่คือประโยคที่อาจารย์ได้บอกไว้


โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok :: 5 Star Hotel)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 9.00 - 16.00 น.

สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2018_Mar_CM-017-01_2P_20180315_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 1155 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys