Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิิบัติงาน
 
ปัญหา ของคนทำงานที่ขาดระเบียบก็คือ  ความไม่รู้ว่าตนเองมีปัญหา   ถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะยอมรับว่าชีวิต     ช่างมืดมนตั้งแต่เช้าจรดเย็น  แล้วยังต้องแบกงานเต็มกระเป๋ามาบ้านทุกคืน  รายงานก็ยังไม่ได้เขียน หรือส่งช้าเสมอ และมักจะพลาดเวลาบ่อย ๆ   ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคขัดขวางตลอดทาง ….
             คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ?
สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ  การวางแผน  ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน…..


เนื้อหาหลักสูตร
1. เวลา กับความสำเร็จในการทำงาน
2. คิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อค้นหาวิธีที่ดีกว่า 
3. ตรวจสอบลักษณะนิสัยของตนเองเกี่ยวกับการใช้เวลา พร้อมแนวทาง  
    ในการปรับปรุง  
4. ปัญหาในการบริหารจัดการงาน ที่เกี่ยวกับการใช้เวลา 
5. ประสิทธิผลของงานที่ขาดการบริหารเวลาที่ดี
6. วิธีบริหารเวลาและ วางแผนงาน  
7.การจัดลำดับความสำคัญของงาน
   7.1 งานนำ  กับ งานตาม 
   7.2  ความสำคัญ กับ ความเร่งด่วน 
   7.3 การจัดระเบียบให้กับตนเองและผู้อื่น
   7.4 การจัดแบ่งเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น
8. ฝึกปฏิบัติการวางแผนเวลา
9. การวางแผนการทำงาน 
10.  เมื่อทำเป็นทีมให้สำเร็จสูงสุด ในเวลาที่จำกัด               

อาจารย์ปิยาภรณ์  ประพุทธ์พิทยา
                     วิทยากร / ผู้พัฒนาหลักสูตรประจำ MOTIVA
                     และทีมงาน


โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4723

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518

info2@trainingbymotiva.com
Line : @trainingbymotiva   

ผู้เข้าชม : 3492 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys