Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
 
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล


1. วัตถุประสงค์การสัมภาษณ์
2. การสัมภาษณ์คืออะไร
3. สัมภาษณ์ไปทำไม
4. หลักการสัมภาษณ์ที่ดี
5. หลักในการตั้งคำถาม
6. ข้อปฏิบัติของกรรมการสัมภาษณ์
7. วิธีการสรุปผลการสัมภาษณ์
8. การนำการสัมภาษณ์ไปใช้ในการบริหารบุคลากร
9. Work shop - Interviewอาจารย์วัลภา  วงศาโรจน์

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4738

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518
info@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 3400 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys