Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
บุคลิกภาพที่ีดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
 
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู๋ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน 
บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น
บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น


1. บุคลิกภาพแบบใด สร้างความก้าวหน้า ส่งเสริมความสำเร็จ
2. บุคลิกภาพที่ดีอย่างครบถ้วน “Total Personality”
       2.1  คนอย่างนี้สิ  ที่ใครๆก็อยากติดต่อด้วย
       2.2  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
            ..... ส่งเสริมบุคลิกภาพ  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
3. รู้จักตัวตน...ค้นหาบุคลิกภาพของตนเอง
4. สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
    4.1 กริยาท่าทางที่เหมาะสม
    4.2 คำพูดสร้างความประทับใจ
    4.3 การตอบคำถามและการให้รายละเอียดกับลูกค้า
5. รู้วิธีการคิดและการจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสม
   ในสถานการณ์ต่างๆ


อาจารย์เปรมฤดี  ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4731

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7598
info2@trainingbymotiva.com
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 3456 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys