Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม
 
>การแข่งขันในปัจจุบัน ทำให้เทคนิคการขายต้องพัฒนาไปอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแต่เข้าพบลูกค้าแล้วก็เสนอขายเท่านั้น  ยังต้องมีการวางแผนและใช้ทักษะต่างๆอย่างชำนาญ ในการอ่านใจ จูงใจผู้ซื้อ    และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักขายในธุรกิจอุตสาหกรรม       จะต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีของลูกค้า เพื่อที่จะกำหนดบทบาทให้กับตนเองและบริษัทของตน  ในการช่วยพัฒนาความเจริญ เติบโตของธุรกิจของลูกค้า …. ทั้งนี้ก็เพราะว่า  นักขายอย่างที่ปรึกษาจะขายทุกสิ่งทุกอย่างในระบบ ซึ่งมีทั้งบริการและสินค้า


1. ดั้นด้นค้นหาความเป็นเลิศ
              *  พัฒนาวิทยายุทธ์เพื่อความสำเร็จที่สูงกว่า
2. ทำความเข้าใจกับการตลาดธุรกิจอุตสาหกรรม
              *   ความเป็นนักการตลาดของพนักงานขาย
3. ลักษณะพิเศษของการขายอย่างที่ปรึกษา
              *   สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
              *   การวางแผนธุรกิจ - แผนพัฒนากำไร
              *  บริการนำหน้า สร้างความสัมพันธ์ นำพาสินค้าไป
4. พนักงานขายในบทบาทต่างๆ
5. ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย
6. กลยุทธการขายเชิงรับ และเชิงรุก ในธุรกิจอุตสาหกรรม
7. กระบวนการขายอย่างที่ปรึกษา
        *  วิเคราะห์ศักยภาพการซื้อ และการจ่ายเงิน (เครดิต) 
             เพื่อตั้งเป้าหมายในการติดต่อและสื่อสารจูงใจ
        *  การเข้าทาบทาม    
        *   การเสนอขายความคิดและสินค้า
        *  วิธีปฏิบัติต่อการบอกปัดโต้แย้ง        
        *   วิธีปิดการขาย
8.  การขายอย่างที่ปรึกษา ; PISET - A
        ฝึกปฏิบัติ ทำแผนการขาย ตามกระบวนการขายกับลูกค้าจริง
        ของผู้เข้าฝึกอบรม
9.  หัวข้อวิจารณ์การเข้าพบลูกค้าแต่ละครั้ง


คุณชาญณรงค์  ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4702

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519 , 0-2882-7598  0658849097
info2@trainingbymotiva.com
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 2484 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys