Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดการกองกำลังขาย ... ครบเครื่อง ครบวงจร
 
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management )   หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ  และบุคลากรในทีมงานขาย
         เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน   นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขาย และกำไร
         ความสำเร็จของเขา จะไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเสนอขายอีกต่อไป   แต่จะขึ้นอยู่กับ ความสามารถของเขา  ที่จะสอนงาน และพัฒนาคนของเขา         ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป


1 หน้าที่อันสำคัญและใหญ่ยิ่ง  ของหัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขาย
   “พัฒนาตนเอง  -   สร้างคนขึ้นมาแทน   -   พัฒนาลูกน้อง”
2 หลักการพัฒนาตนเองของหัวหน้างาน / ผู้จัดการทีมขาย
   •  จากงานขาย  ก้าวไปสู่  งานบริหาร / จัดการ
   •  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ กองกำลังขาย
      การวางแผน  - จัดระเบียบงาน - วิธีการนำ – วัดผลและแก้ไข
3 หัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขายที่มีประสิทธิผล
   •  การจัดระเบียบให้กับตนเอง
   •  การจัดระเบียบให้กับพนักงานขาย
4 เทคนิคการคัดเลือกพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
   • วิธีสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานขาย …ตำราดูพนักงานขาย 
5 การวางแผนการใช้ความพยายามของทีมงานขาย 
   •  การจัดรูปแบบกองกำลังขาย       
   •  การทำแผนปฏิบัติการร่วมกับพนักงานขาย
   •  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   •  หลักการและองค์ประกอบสำคัญในการนำและจูงใจทีมงานขาย
6 การสอนและพัฒนาทีมงานขาย     •  การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาทีมงานขาย
   •  การฝึกพนักงานขายในขณะปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
      Coaching Salesman On the Job.
         -  การวางแผน และเตรียมตัวก่อนการฝึก
         - ขั้นตอนการฝึกพนักงานขายในการขายจริงกับลูกค้า   
   • การให้คำปรึกษาหารือ ( Counseling ) พนักงานขาย
7 การประเมินพนักงานขาย และ กลยุทธ์การแก้ไขเมื่อพนักงานขายทำไม่ถึงเป้าหมาย

คุณชาญณรงค์ ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4698

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519 , 0-2882-7598  
info2@trainingbymotiva.com
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 2165 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys