Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
 
>ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา 

การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น  สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั้นสามารถหาได้จากการอ่าน แต่การลงมือปฏิบัติจริง บางครั้งคนที่ทำงาน HR.อาจยังสับสนหรือขาดความแน่ใจ ในการปฏิบัติงาน
ให้ได้สำเร็จ 

ดังนั้น การได้ Share ประสบการณ์ในงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ HR.่ทุกคนManpower Planning 
  การวางแผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กร
  การวิเคราะห์อัตรากำลัง
  การกำหนดงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล
Role Profile
  การจัดทำ Role Profile
  Competency
  การนำ Role Profile ไปใช้ประโยชน์
Recruitment & Selection
  แนวทางการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งงานต่างๆ
  การคัดเลือกบุคลากร
  การกำหนดอัตราการจ้างงาน
  การวางแผนและการประเมินผลพนักงานทดลองงาน
Performance Management
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การตัดเกรดการประเมินผล
 การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารงาน
Compensation & Benefits
 การบริหารเงินเดือนพื้นฐาน
 แนวทางในการนำเสนอโบนัสและเงินปรับ
 การบริหารด้านสวัสดิการเพื่อประโยชน์สูงสุด
HR.Development
 การเขียนเสนออนุมัติการอบรมพื้นฐาน
 การเสนอหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานขององค์กร
Employee Relations
 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรในเชิงบวก


อาจารย์วัลภา  วงศาโรจน์ (ประสบการณ์โดยตรงด้าน HR 20 ปี )

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4735

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519 , 0-2882-7598  
info2@trainingbymotiva.com
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 4870 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys