Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์ … เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายรวมขององค์กร  ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
     การประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ … นั้นอย่างไร
2. การสร้างการยอมรับและความร่วมมือในการประสานงาน
     ประสานงานอย่างไร “ให้ได้งาน และ ได้ใจ”
     สื่อสารสร้างสรรค์…เพื่อการยอมรับและสร้างความร่วมมือ
     สื่อสารอย่างไรไม่ทำลายความสัมพันธ์ในกรณีที่มีความเห็นแย้ง
3. วิธีการ / เทคนิค การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
     ลักษณะของการประสานงาน
     การประสานงานภายในหน่วยงาน / ระหว่างหน่วยงาน   
4. อุปสรรค / ปัญหาที่ทำให้การประสานงานไม่มีประสิทธิภาพ
     ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหา / อุปสรรค
     แนวทางการป้องกัน - แก้ไข อุปสรรค / ปัญหาที่เกิดขึ้น


PROMOTION พิเศษ สำหรับการอบรมรุ่นนี้
สำรองที่ตั้งแต่ท่านที่ 3 เป็นต้นไป
ลดอีก 500 บาท จากราคาสมาชิก ( เหลือเพียงท่านละ 2,500 บาท )


อาจารย์ปิยาภรณ์  ประพุทธ์พิทยา

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4732

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518

info@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 2885 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys