Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
 
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ      สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า  ผลิตภัณฑ์  เครื่องมือ   เครื่องจักร   เทคโนโลยีต่างๆ    แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้   แต่สิ่งที่แตกต่างกันซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งก็คือ    การสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานให้เห็นความสำคัญในหน้าที่  และสามารถทำหน้าที่  บริการ  ลูกค้าได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ


1. ระบบการบริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
      ระบบบริการไร้รอยสะดุด ….. โดยมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 100%
             ( Seamlessness : 100% Customer Satisfaction )
      การจัดการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
            CRM … Customer Relationship Management
            เพื่อ   ให้ได้ลูกค้าประจำ…ซื้อสินค้า/บริการ อย่างต่อเนื่อง (ทั้งสินค้ารายการเดิมและรายการใหม่)
                     ขยายฐานลูกค้าใหม่จากลูกค้าเก่า
2.  แนวความคิดและทัศนคติในงานบริการ      
     ความรักและมนุษย์สัมพันธ์ในงานบริการ
     บริการอย่างประทับใจกับความคาดหวัง
               …. วิเคราะห์ความต้องการ - ความคาดหวัง ของลูกค้าและผู้รับบริการ
3.  การสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
      ปัจจัย 6 แห่งความสำเร็จในการบริการ (The 6 keys to service) 
      บุคลิกภาพครบถ้วนของนักบริการ (Total Personality)
     อัชฌาสัย : Courtesy ชนะใจคน  เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
      แนวคิดการบริการเชิงรุก (Proactive Service) มุ่งสร้างความพอใจ … เกิดคาด ( “WOW”  Effect)
4.  กระบวนการบริการเพื่อสร้างความประทับใจในทุกจุดสัมผัสลูกค้า
      วิเคราะห์กระบวนการบริการในระบบงาน
     พลังแห่งพฤติกรรม  (The Power of Behavior) “จะใช้พฤติกรรมของคุณ สร้าง หรือ ทำลาย การติดต่อธุรกิจ”
      ปรับปรุงคุณภาพถ้วนทั่ว (Total Quality) เพื่อความพึงพอใจทั่วถ้วน (Total Satisfaction)
5.  วิธีบริการเพื่อรักษาความพอใจและความประทับใจจากลูกค้า ในสถานการณ์ต่างๆ 
     เพื่อเอาชนะใจลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอดไป
      วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการบริการ
      ลูกค้าเอาใจยากประเภทต่างๆ  จะบริการอย่างไรดี (ข้าแน่ , ช่างติ , โวยวาย , ใจร้อน … ฯลฯ)
6.  แนวทางประเมินคุณภาพการบริการ

         
PROMOTION พิเศษ สำหรับการอบรมรุ่นนี้
สำรองที่ตั้งแต่ท่านที่ 3 เป็นต้นไป
ลดอีก 500 บาท จากราคาสมาชิก ( เหลือเพียงท่านละ 2,500 บาท )


1. อาจารย์ปิยาภรณ์  ประพุทธ์พิทยา 
2. อาจารย์เปรมฤดี  ปันกองงาม
                                             


โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4719

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518

info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 2737 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys