Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเสริมสร้างความรู้ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
 
ปัจจุบันการทำงานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กร และการดำเนินงานภายในองค์กรซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและประสบความสำเร็จคือ บุคลากรในองค์กร นั่นก็คือ พนักงาน  โดยส่วนใหญ่จะให้พนักงานเน้นการพัฒนาผลงาน เพื่อความสำเร็จ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่น เป็นตัวเสริมแรงใน กระบวน การทำงาน คือการสร้างความประทับใจต่อบุคคลที่ร่วมงานด้วย เช่น ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ แต่ในความประทับใจของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน เช่นประทับใจในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประทับใจในความเป็นมิตร ประทับใจในความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ซึ่งเป็นบุคลิกที่ล้วนนำไปสู่การสร้างความประทับใจด้วยกันทั้งสิ้น
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และ ภายนอก  (ภาษากาย, ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ ทำงานให้เกิดความราบรื่น และความประทับใจ
3. เพื่อให้พนักงานและองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี


หัวข้อการบรรยาย
 1.ความสำคัณของการมีบุคลิกภาพที่ดี
 2.เทคนิคการแต่งกาย
 3.การสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม
 4.ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 5.หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง

โรมแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561, 13.00-16.30http://

บริษัท เหมฤทธิ์ จำกัดEmail : pongsapakink@gmail.com
Tel : 062-442-5359
ผู้เข้าชม : 79 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys