Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ปฐมพยาบาลเรื่องง่ายใกล้ตัวที่ควรรู้
 
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจรักในการออกกำลังกาย เข้าร่วมอบรมฟรี   ในหัวข้อ “ปฐมพยาบาลเรื่องง่ายใกล้ตัวที่ควรรู้” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรงส่งผลให้กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ในร่างกายมีการทำงานประสาน สัมพันธ์กันได้ดีขึ้น การเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ไม่ถูกวิธีเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามีโอกาส ได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นสิ่งที่ นักกีฬาหรือประชาชนทั่วไปควรให้ความสำคัญ หากเกิดการบาดเจ็บขึ้น ควรได้รับการรักษา ฟื้นฟูอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงได้จัดอบรมให้ความรู้สู่ประชาชน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 เมษา 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ท่าน เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-618-7781-4 ต่อ 115 หรือ 086-3419978วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561,

(ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

กรมพลศึกษาติดต่อ :
โทรศัพท์ :
Email :
Website :
ผู้เข้าชม : 21 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys