Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพด้วยหลัก 8D Report & Why Why Analysis
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้น ปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต หรือเกิดขึ้นที่กระบวนการผลิตของลูกค้า เครื่องมือ 8D Report และ Why-Why Analysis จึงเป็นเครื่องมือด้านคุณภาพที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคาระห์เพื่อหาสาเหตุในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารงาน บริหารองค์ แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต แก้ปัญหาในองค์กร สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้แม่นยำตรงจุด สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1.เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพโดยใช้หลักการ 8D Report และ Why-Why Analysis
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มขีดความสามารถช่วยองค์กรในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและแม่นยำขึ้น
3.สามารถวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำได้ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้


เนื้อหาหลักสูตร  : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพด้วยหลัก 8D Report & Why Why Analysis
เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:
ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตร
• ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ
• ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปํญหา (Corrective Action Process)
• ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
• การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
• เครื่องมือ สำหรับ การแก้ไขปัญหา (Problem Solving Method)
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique
• รายละเอียดขั้นตอนของการทำ 8D
• กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช้หลักการของ 8D และ Why-Why Analysis

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างาน ในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New Model ของแต่บริษัท

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วันอ.พิทักษ์ บุญชม

Jasmine City Bangkok Hotel สุขุมวิท

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561, 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

Normal 3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) / หรือ มา 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution Ltd,.Partnership (PTS)

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

การชำระค่าธรรมเนียม
1. ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

2. โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ส่ง Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330  
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th

ผู้เข้าชม : 28 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys