Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Gen Y : เรียนรู้ เข้าใจได้กับการบริหาร Generation Y-Z
 
หลายองค์กรเริ่มปวดหัวกับเหล่าบรรดาพนักงานรุ่นใหม่ หรือ ที่เรียกกันติดหูว่า กลุ่มคน “GENERATION-Y-Z หรือ GEN Y และ Z” บางคนบอกว่า “ก้าวร้าว ไม่สุภาพ!” หรือ “คิดอะไรไม่เข้าท่า!” หรือ “ชอบออกนอกลู่นอกทางจังเลย!” ฯลฯ แต่บางองค์กรกลับชื่นชอบ คนกลุ่มนี้ พวกเขาศึกษาและเรียนรู้พฤติกรรมเด่นของคนกลุ่มนี้ ทำให้สามารถบริหารจัดการวางระบบ รูปแบบ แบบแผนต่างๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีเลิศจากศักยภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ GEN Y และ Z กลุ่มนี้ พลังด้านความคิด ความมุ่งมั่น และตั้งใจ รวมถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร ด้วยพฤติกรรมการทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการทำงาน, ความกระตือรือร้น, ความกระหายอยากที่จะเรียนรู้, ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technology Skills) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นตัวกระตุ้นให้กลุ่ม BABY BOOMERS และ GEN X 
มีไฟในการทำงานขึ้นมาอีกครั้ง แต่จะมีหัวหน้างาน หรือผู้บริหารสักกี่คนล่ะ?!... ที่เข้าใจและสามารถบริหารจัดการกลุ่มคน GEN Y และ Z เหล่านี้ให้สามารถแสดงศักยภาพของพวกเขาออกมาได้อย่างเต็มความสามารถ ลองตั้งคำถาม ถามกับหัวงานและผู้บริหารดูก่อนสิว่า
หัวหน้าหรือผู้บริหาร รู้จักกลุ่ม GENERATION-Y-Zล หรือ “GEN Y และ Z” ดีพอหรือยัง ? ถ้าหากรู้จักดีแล้ว “หัวหน้าหรือผู้บริหารได้บริหารจัดการ, มอบหมายงาน เพื่อให้กลุ่มคน GEN Y และ Z ได้แสดงความสามารถ หรือศักยภาพของพวกเขาหรือยัง.....?”
การบริหารงานของหัวหน้าหรือผู้บริหาร มีการผสมผสานระหว่างกลุ่มคนแต่ยุคสมัยหรือไม่ ?
การตั้งเป้าหมายของหัวหน้างานและผู้บริหารเป็นแบบใด ? (ท้าทาย หรือไปเรื่อยๆ...)

ดังนั้น การเรียนรู้ เพื่อจะบริหารจัดการกลุ่มคน GENERATION-Y-Z จึงมีความจำเป็น สำหรับหัวหน้างาน หรือผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานต่างยุคสมัย BABY BOOMERS, GEN X เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม การแสดงออก บุคลิกภาพ และสามารถบริหารจัดการให้คนกลุ่มนี้ใช้ศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร หรือเรียนรู้พวกเขาเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่และทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถบริหารผลงาน (Performance Management) ของกลุ่มคนแต่ละยุคในทีมงานได้ดี
2. สามารถวางแผนและบริหารจัดการงาน การกำหนดเป้าหมาย, การมอบหมายงาน, 
การสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มคนแต่ละยุคสมัย (Generation) ได้
3. เข้าใจพฤติกรรม บุคลิกภาพ ของกลุ่มคนในแต่ละยุคสมัย
4. สร้างภาวะผู้นำ (Leadership) การทำงานเป็นทีม (Team work) ให้เกิดขึ้น

1. ทำความเข้าใจกลุ่มพนักงาน Gen Y และ Gen Z
2. การบริหารความสามารถในการทำงาน ค้นหา, ท้าทาย ให้เกิดศัยภาพกับกลุ่ม Gen Y และ Gen Z
3. เทคนิคบริหารลูกน้อง Gen Y และ Gen Z
- การหมอบหมายงาน (Assignment)
- การสื่อสาร (Communication) 
- การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
- การติดตามงาน (Follow up)
4. เทคนิค การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และการโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้กับกลุ่ม Gen Y และ Gen Z 
5. Group Discussion : GEN Model

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561, 09.00-16.00 น.

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://https://goo.gl/forms/nqL2ZAHqHKt8Ea8a2

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 122 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys