Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น 2) **
 
เพื่อให้ความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับ
• การบริหารงานยุคใหม่ สำหรับผู้นำ ยุค 4.0 แนวทางการพัฒนาตนเอง
• การเปลี่ยนแปลงและการรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลง
• การบริหารคนต่างวัย และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
• การประเมินผลงานอย่างสร้างสรรค์


Part 1 Change: Update Paradigm Management 
• วัฒนาการการบริหาร 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 
• ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหาร 
• แนวคิดเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
• วัฒนธรรมองค์กร: ค่านิยมองค์กรและการประยุกต์ใช้ 

Part 2 Leadership 4.0: Competencies 
• ประเมินคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้นำ (ทดสอบภาวะผู้นำในตนเอง) 
• Vision และการพัฒนาวิสัยทัศน์เพื่อสร้างการยอมรับ: Digital Leadership 
• Power เพื่อการควบคุมคน (ให้คุณ : ให้โทษ) 
• จิตวิทยาการโน้มน้าวและจูงใจลูกน้องแบบต่างๆ 
• ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างวัยเพื่อการบริหารและการประสานงาน (Boomer-GenX-GenY-GenZ) 

Part 3 Coaching – Mentoring 
การวิเคราะห์ลูกน้องเป็นรายบุคคล เพื่อการพัฒนา มอบหมายงาน การสั่งงาน 
• AR Model 
• 4 Step Model 

Part 4 Performance & Team Management 
• การบริหารทีม: การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจทีม 
• การประเมินผลงานอย่างสร้างสรรค์และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการแผนก / หัวหน้าทีม / หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ / ผู้ที่กำลังจะขึ้นเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา/หัวหน้า / ผู้ที่มีมีศักยภาพในการเป็นผู้นำในการทำงาน
โรงแรมแมนดาริน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540030230

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 10%
✔ สมัครพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป ลดทันที 15%
✔ รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่กำหนด

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

__________________________

หลักสูตรอบรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ:
• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ | 18 เมษายน 2561
• เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561
• ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561
• ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น2) | 8 พฤษภาคม 2561
• การบริหารความผูกพันกับลูกค้า | 9 พฤษภาคม 2561
• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2) | 9 พฤษภาคม 2561
• ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น2) | 6 มิถุนายน 2561
• ไขข้อข้องใจปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ | 7 มิถุนายน 2561
• จุดประกายการบริหารการเปลี่ยน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน | 7 มิถุนายน 2561

__________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 162 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys