Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น 2) **
 
การนำเสนอสินค้า ผลงาน หรือแนวความคิดที่มีความน่าเชื่อถือและด้วยทักษะการนำเสนอ หรือ Presentation Skills แบบมืออาชีพ จัดเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะสามารถทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของท่าน โดยผสมผสานเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

• ง่ายความสำคัญของคุณค่าของการนำเสนอ
• 2 เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิผล
    - Think & Speak
    - PAJES
• การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการนำเสนอ
• ออกแบบการนำเสนอแบบมืออาชีพ
• การเตรียมการและการศึกษาข้อมูลก่อนการนำเสนอ
• เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย Think & Speak
• ให้นำเสนอด้วย Think & Speak ทีละคน และให้ Feedback
• เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์กับการสื่อสาร
• เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ (PAJES)
• ให้นำเสนอด้วย PAJES ทีละคน และให้ Feedback
• การจัดการคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ฟัง
• หัวใจสู่ความสำเร็จในการนำเสนอ
• Workshop ที่หลากหลาย สร้างมุมคิด และวิธีการนำไปใช้จริงได้ง่าย


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ รวมถึงฝ่ายขาย การตลาด สื่อสารองค์กร พัฒนาธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

วันที่ 26 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540030230

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 10%
✔ สมัครพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป ลดทันที 15%
✔ รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่กำหนด

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

__________________________

หลักสูตรอบรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ:
• การบริหารความผูกพันกับลูกค้า | 9 พฤษภาคม 2561
• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2) | 9 พฤษภาคม 2561
• ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น2) | 6 มิถุนายน 2561
• ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น2) | 6 มิถุนายน 2561
• ไขข้อข้องใจปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ | 7 มิถุนายน 2561
• จุดประกายการบริหารการเปลี่ยน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน | 7 มิถุนายน 2561
• ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น2) | 26 มิถุนายน 2561
__________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 106 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys