Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
 
บทนำ
แม้ว่าปัจจุบันการทำงานในแต่ละองค์กร มักจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนำมาช่วยในการทำงานเป็นจำนวนมาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้งโปรแกรมสำเร็จรูปก็ไม่สามารถตอบทุกโจทย์ของความต้องการของผู้ใช้งานได้ ซึ่ง Microsoft Excel เองก็ยังเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูปมาทำงานต่อ ทั้งเพื่อการคำนวณ หรือสร้างรายงาน เพื่อตอบโจทย์ที่ต้องการ

Pivot Table เป็นความสามารถหนึ่งใน Microsoft Excel ที่จะช่วยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสนยุ่งยากจากฐานข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเพียงการคลิกแค่ไม่กี่ครั้ง สามารถสร้างรายงานทั้งในรูปแบบตารางและกราฟ หรือปรับแต่งรายงานเพื่อการนำเสนอข้อมูลในแบบที่เราต้องการได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้

เนื้อหาการฝึกอบรม
· ทบทวนพื้นฐานการใช้งานทั่วไปใน Excel และการใช้คีย์ลัดแบบไม่ต้องท่องจำเพื่อให้สามารถทำงานใน Excel ได้เร็วขึ้น
· ทำความรู้จักกับฐานข้อมูล และความสามารถของ Pivot Table & Pivot Chart รวมถึงการเตรียมข้อมูล หรือฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการสร้าง Pivot Table & Pivot Chart
· การใช้งาน Pivot Table และ Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานอย่างรวดเร็วและเป็นอัตโนมัติ
· การสร้างรายงานแบบยืดหยุ่นแบบ Dynamic Pivot Table & Pivot Chart
· การกรองข้อมูล (Filter) ในรูปแบบต่างๆ การจัดอันดับ จัดกลุ่ม และกรองข้อมูลด้วย Slicer และ Timeline
· การใช้ฟังก์ชั่น GETPIVOTDATA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· การปรับแต่งรายงาน ตาราง กราฟ เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้ที่ต้องใช้ Excel ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ หรือผู้สนใจทั่วไป และเคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาบ้าง

อุปกรณ์ประกอบการอบรม
· คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 เครื่องต่อ 1 คน พร้อมลงโปรแกรม Ms-Office Version 2013 ขึ้นไป (ควรใช้เมนู ภาษาอังกฤษ)
· ให้ผู้เข้าอบรม เตรียม Flash Drive สำหรับมาบันทึกข้อมูล

ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147523741&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax. : 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 145 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys