Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการอบรมการสร้าง Brand ให้กับ Band 2 ทำยังไงให้ดังให้ปังในวงการดนตรี
 
โครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักดนตรีหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของวงการดนตรีผู้ที่มีวงดนตรีทำเพลงหรือมีความชื่นชอบสำหรับวงดนตรีที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้วง เสริมสร้างกลยุทธ์การขายให้นักดนตรีสามารถมีจุดยืนที่มั่นคงและยั่งยืนให้สายอาชีพนี้ได้

-ความหมายและความสำคัญของ Brand 
-ธุรกิจบันเทิงยุค 4.0
-การสร้างมูลค่าให้ผลงานเพลง
- กลยุทธ์STORY TELLING 
-วิถีใหม่ให้ศิลปินอยู่รอด
-พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวงการดนตรีกับศิลปิน
-การแนะนำวิเคราะห์ผลงานเพลง

โป้ yokee playboy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผู้อำนวยการสาขาดนตรีและธุรกิจดนตรี
ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Spicydisc

อุทยานการเรียนรู้ TK park central world ชั้น8

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560, 13.00-17.00น.https://www.facebook.com/1628526924123727/photos/a.1703205903322495.1073741829.1628526924123727/1813499148959836/?type=3&theater

คณะดุริยางคศาสาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจองที่นั่งได้ที่ FB fanpage โครงการอบรมการสร้าง Brand ให้กับ Band
ผู้เข้าชม : 267 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys