Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Getting and Transforming Data with Power Query
 
Power Query คืออะไร ?

Power Query เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับดึง รวมรวมและดัดแปลงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบ Database ที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Filter, PivotTable, Power Pivot, Power BI ฯลฯ ได้ Power Query เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับสร้าง Business Intelligence อันได้แก่ Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map หรือ Power BI ของ Microsoft

Power Query ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงมากและทำงานได้เร็วอย่างน่าอัศจรรย์ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Excel ในระดับสูงแต่อย่างใด ที่สำคัญคือเป็นโปรแกรมที่ Microsoft แจกฟรีสำหรับผู้ใช้งาน Excel 2010/2013 แต่สำหรับ Excel 2016 นั้นได้รวมอยู่ในเมนูคำสั่งเรียบร้อยแล้ว

Power Query เป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ใช้งาน PivotTable หรือ Power Pivot หรือการสร้าง Dashboard

Power Query จะช่วยคุณลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าลักษณะการทำงานของคุณเกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นประจำ เช่น

ต้องรวมข้อมูลจาก Excel หลายๆ ไฟล์มารวมกัน เช่น ไฟล์แต่ละสาขาที่ส่งเข้ามา และต้องการให้ไฟล์ลิงก์กับต้นทางด้วย เพื่อให้ข้อมูล Update ตลอดเวลา
มีไฟล์ที่ต้องการใช้รวบรวมข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ไฟล์ข้อมูลที่เก็บแยกตามรายวัน ใน 1 เดือนก็ประมาณ 30 ไฟล์ และต้องการรวมข้อมูลจากไฟล์ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน
ต้องใช้ข้อมูลจากหลายรูปแบบมารวมกัน เช่น Excel File , Text File, Access Database, SQL Server, SharePoint List หรือจากเว็บไซต์ และต้องเสียเวลาเอาข้อมูลมารวมกันไว้ใน Excel
มีข้อมูลที่ขนาดใหญ่เกินกว่าที่ Excel จะรับได้ เช่น Big Data ที่เกิน 1 ล้านบรรทัด และไม่มีโปรแกรม MS.Access หรือใช้ MS.Access ไม่เป็น
ต้องการลดขนาดของไฟล์ Excel เมื่อทำ PivotTable แล้วมีขนาดใหญ่
ต้องเสียเวลามาแปลงข้อมูลอยู่บ่อยๆ เช่น การลบบรรทัดว่างทิ้ง การลบบรรทัดของ Header ของ Report การลบบรรทัด Total ทิ้ง หรือการเติมเต็มบรรทัดว่าง การลบเส้นของ Report ทิ้ง การแปลงวันที่ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง การแปลงตัวเลขที่เป็น Text ให้เป็นตัวเลข การต้อง Sort ข้อมูลทุกครั้งเป็นประจำ ฯลฯ ซึ่งเป็นงานที่เสียซ้ำซากและเสียเวลา
ต้องสร้างสร้างคอลัมน์ใหม่เพื่อสร้างสูตรการคำนวณจากข้อมูลเก่าเป็นประจำ และอยากให้สูตร Automatic Copy อัตโนมัติเมื่อมีบรรทัดเพิ่มขึ้น
ต้องการลิงก์ข้อมูลหลาย Table เข้าด้วยกัน แต่ไม่อยากใช้ VLOOKUP เช่น การลิงก์ข้อมูลของ Customer ID ที่ถูกเก็บในใน Transaction มีแต่เฉพาะ Customer ID แต่ไม่มีชื่อลูกค้า ซึ่งชื่อของลูกค้าถูกเก็บไว้ใน Table Customer
และงานอื่นๆ ที่ต้องเสียเวลาในการแปลงข้อมูลเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถวิเคราะห์ได้
ปัญหาของการเสียเวลาทำงานซ้ำซากเหล่านี้จะหมดไปทันที เพียงแค่คุณใช้ Power Query เท่านั้น เพราะ Power Query จะสร้างเงื่อนไขต่างๆ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในการใช้งานเพียงแค่คลิก Refresh เท่านั้น ข้อมูลจะถูก Update จากแหล่งต้นทางให้อยู่ในรูปแบบที่คุณต้องการได้ทันที

ในการอบรมหลักสูตรนี้ทางบริษัทฯ จะสอน Power Query ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานจนถึงระดับสูง แบบเจาะลึกเพื่อให้คุณเข้าใจการทำงานทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง สอนโดย อ.สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์ (Microsoft Certified Specialist) ที่มีประสบการณ์สอนมากว่า 20 ปี ให้กับบริษัทชั้นนำกว่าพันบริษัท และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบงาน Excel ให้กับบริษัทฯ ต่างๆ มากมาย พร้อมกับตัวอย่างของ Case Study ของการประยุกต์ใช้งาน Power Query เพื่อให้ทำงานได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-เรียนรู้หลักการทำงานของ Power Query
-เรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง
-เรียนรู้การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้วิเคราะห์ได้
-เรียนรู้การ Consolidate ข้อมูลเข้าด้วยกัน
-เรียนรู้การสร้าง Link ระหว่าง Table เข้าด้วยกัน
-เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Power Query
-เรียนรู้เทคนิคและการแก้ไขปัญหาที่ต้องพบในการใช้งาน

การติดตั้งโปรแกรม Power Query
-การติดตั้งโปรแกรม Power Query
-การ Import ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากเข้าสู่ Power Query ได้แก่ Workbook ที่ใช้งานอยู่ ไฟล์ Excel, Text File/CSV, MS.Access, SQL Server, SharePoint List, Web, Cloud Storage ต่างๆ เช่น DropBox, OneDrive, Google Drive หรือการ Import ไฟล์ทั้ง Folder
-การใช้งาน Query Editor
-การ Refresh ข้อมูล และการปรับแต่งรูปแบบการ Refresh เช่น Refresh ทุกกี่นาที หรือ Refresh เมื่อเปิดไฟล์ทันที
-การแปลงข้อมูลในลักษณะต่าๆ เช่น การซ่อนบรรทัดข้อมูลที่ไม่ต้องการ การสร้างเงื่อนไขซ่อน/แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ การกระจายข้อมูลออกเป็นคอลัมน์ เช่น การแยกข้อมูลของชื่อและนามสกุลที่ป้อนเข้ามาในช่องเดียวกัน ให้เป็นชื่อและนามสกุลคนละคอลัมน์ ฯลฯ
-การแปลงข้อมูลที่กระจายในแนว Row ให้เป็นแนว Column ในรูปแบบ Database Format
-การแปลงตัวเลขที่เป็น Text ให้เป็นตัวเลขที่คำนวณได้
-การแปลงข้อมูลจาก SAP มาเป็น Database ใน Excel
การ Group ข้อมูล เช่น การวมยอดขายสินค้าเดียวกันที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันของแต่ละสาขาให้เป็นยอดรวมวันเดียว
-การเปลี่ยนค่าของข้อมูล เช่น การเปลี่ยนค่า Error ให้เป็นค่าว่างเปล่า ฯลฯ
-การจัดเรียงข้อมูลใหม่
-การ Merge และ Split ข้อมูล
-การ Consolidate ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น จากหลายๆ เซล หรือหลายๆ ชีต หรือหลายๆ ไฟล์ หรือรวมข้อมูลจากหลายๆ รูปแบบมารวมกัน เช่น จาก Excel File, Text File, Access File, Web
-การสร้าง Link หลายๆ Table เข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องใช้ VLOOKUP
-การสร้างฟิลด์คำนวณใน Power Query
-ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Power Query
-โครงสร้างของภาษา M ใน Power Query
-การแก้ไขภาษา M

อ.สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 9 (อยู่ภายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)

วันอังคารที่ 24-25 เมษายน 2561, 09.00-16.00 น.

4000 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://training.ntinfonet.com/excel_power_query.html

บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด

บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด

โทร 02-380-3421-2,092-7367373 หรือ training@ntinfonet.com
ผู้เข้าชม : 243 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys