Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ปลุกพลังความคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์ (The Power of Lateral & Creative Thinking) รุ่นที่ 2
 
การคิดนอกกรอบ และ การคิดสร้างสรรค์นั้นเป็น การคิดประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก หากเราสามารถฝึกฝนทักษะการคิด และพัฒนาตัวเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา , การทำงาน , การบริหารงานและการดำเนินชีวิตของเราย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น     ความคิดสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบเป็นคำสวยๆ ที่อยู่ในกระแสตลอดเวลา นับวันยิ่งเห็นความสำคัญมากขึ้น เพราะคนที่เรารู้จักและประสบความสำเร็จมักมีจุดเด่นคือการคิดแตกต่าง ทุกคนให้ความสำคัญกับความคิด มากน้อยไม่เท่ากัน หากท่านอยากเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเป้าหมาย ความฝัน ความหวัง ทั้งหมดนี้ มีสิ่งหนึ่งที่ควรฝึกฝนคือ…การคิด  องค์กรต่างๆ อยากได้บุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่มีประโยชน์ต่อองค์กร เพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าบุคคลากรไม่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตัวเองจากภายในย่อมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก      ความคิดของเราถูกข้อจำกัดต่างๆ ควบคุมไว้โดยเราอาจไม่รู้ตัว เมื่อเรามองเห็นกรอบหรือแนวทางการคิดสร้างสรรค์ที่ถูกต้อง ย่อมทำให้เราก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆ ได้ด้วยตัวของเราเอง หลังจากการฝึกฝนบ่อยๆแล้ว ย่อมทำให้เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความคิดได้ 

วัตถุประสงค์
-เพื่อทำให้เข้าใจรูปแบบการคิดแบบต่างๆ ในการทำงานของสมอง  
-เพื่อให้มีแนวทางการคิดนอกกรอบของตัวเองเพื่อให้ในการฝึกฝน  
-เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้การคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและดำเนินชีวิต  
-เพื่อนำความคิดนอกกรอบไปแลกเปลี่ยนกับบุคลากรภายในองค์กรต่อไป

1.พลังของ “ความคิด” ที่มีอยู่ในตัวคุณ!! 
-ความหมายของการคิด 
-หลักการคิดในแบบต่างๆ 
-เทคนิคการคิดในด้านต่างๆ 
-ปัญหา/ อุปสรรคของการดึงพลังจากความคิด 
-ประโยชน์ของการคิดแต่ละประเภท 
2.ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้ไม่ยากอย่างที่คิด!!!  
-ความหมายและความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ 
-หลักการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพ 
-ประโยชน์และกระบวนการสร้างแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 
-องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ 
-ปัญหา/ อุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์  
3.คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลการทำงานที่ดี 
-ความหมายและความสำคัญของการคิดนอกกรอบ 
-หลักการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพ 
-ประโยชน์และกระบวนการสร้างแนวคิดนอกกรอบ
-องค์ประกอบของการคิดนอกกรอบ
-ปัญหา/ อุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์  มองปัญหาให้รอบด้าน 
Workshop : Out of the BOX!!   
Workshop : คิดดี คิดต่าง สร้างประสิทธิภาพ 

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561, 09.00-16.00 น.

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 277 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys