Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนารวมเทคนิคการคิดเป็นภาษาอังกฤษ –เทคนิคการเขียนอีเมลล์ธุรกิจ-เทคนิคการตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
 
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
      สัมมนารวมเทคนิคการคิดโดยใช้โครงสร้างเป็นภาษาอังกฤษ (การคิดเป็นภาษาอังกฤษ) –เทคนิคการเขียนอีเมลล์ธุรกิจ-เทคนิคการตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษและเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสัมมนาทางเลือกให้กับผู้เข้าอบรมที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพในหลายแง่มุม อันได้แก่ 

1.หลักการคิดจากโครงสร้างภาษาอังกฤษ เพื่อจุดประสงค์การสนทนาสไตล์เจ้าของภาษา
2. หลักการจัดเรียงจดหมายธุรกิจ (อีเมลล์) ที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ได้กับการเขียนจดหมายธุรกิจในหลากหลายสถานการณ์
3.เทคนิคการตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ(สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่ต้องการจำรูปแบบสำเร็จการตอบสัมภาษณ์งานโดยไม่เข้าใจสิ่งที่ตนตอบอย่างถ่องแท้ – ส่งผลโดยตรงต่อบุคลิกภาพขณะตอบคำถาม)
4. เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

 โดยจุดเด่นของงานสัมมนา

 “เนื้อหาที่กระชับแต่คงไว้ซึ่งใจความสำคัญถ่ายทอดในภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ในคลาสไปปรับใช้ในการทำงานได้ทันที”

   ด้วยประสบการณ์จาก การสอนภาษาอังกฤษ การเรียนต่อและทำงานในองค์กรในสหรัฐอเมริกากว่า 10 ปี (ปัจจุบัน อาจารย์แนทเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ) ทำให้วิทยากรสามารถสรุปใจความสำคัญที่กระชับแต่ยังคงมิติความลึกในบทเรียนที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องรู้ (เพื่อความเข้าใจตลอดชีวิต ไม่ใช่รื้อฟื้นที่หนึ่งก็จำได้ทีหนึ่ง)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
1.ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงานระดับปานกลางถึงระดับเข้มข้น(ทั้งในรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจทางอีเมลล์,การสนทนาเจรจาต่อรอง,การติดต่อประสานงาน,การสัมภาษณ์งาน)

2. ผู้ที่มองหาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษโครงการทางเลือก (เน้นทักษะการสนทนาธุรกิจและการเขียน) ที่แตกต่างจากสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไปที่ส่วนใหญ่เน้นไวยากรณ์ เน้นการใช้ technical terms ที่ซับซ้อน หรือ เน้นการสอนแบบชุดศัพท์ครอบจักรวาลซึ่งยากต่อการนำมาปรับใช้จริง

3.ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ – เทคนิคการคิดแบบโครงสร้างภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหัวใจของการพูดภาษาอังกฤษสไตล์เจ้าของภาษา

4. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษแบบใช้ความจำให้น้อยที่สุด (เทคนิคจินตภาพ)

5.*** ผู้เข้าอบรมวัยทำงาน***

- คนทำงานในตำแหน่งงานเริ่มต้น Entry Level (22-28 ปี)

- คนทำงานในตำแหน่งงานระดับกลาง (28-35 ปี)

- คนทำงานในตำแหน่งงานระดับ Senior (35 ขึ้นไป)

- บุคลากรในองค์กรต่างชาติหรือคนทำงานที่ต้องติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ

- ผู้ที่ต้องใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในการสอบเข้าทำงาน อาทิ งานสถานทูต (ปี 2015 อาจารย์

แนทผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแผนกพิธีการทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา และในปี 2017 ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทย)

6. ผู้เข้าอบรมระดับอุดมศึกษา

- นักศึกษาที่เตรียมตัวจบการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4)

- นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา (22-25 ปี)

7. เจ้าของธุรกิจที่ต้องมีการเจรจาต่อรอง/การเขียนจดหมายธุรกิจ กับคู่ค้าต่างประเทศ

8. ผู้สนใจทั่วไป


สัมมนารวมเทคนิคการคิดโดยใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ (การคิดเป็นภาษาอังกฤษ )–เทคนิคการเขียนอีเมลล์ธุรกิจ-เทคนิคการตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษและเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

หัวข้ออบรมหลัก

1. เทคนิคการคิดเป็นภาษาอังกฤษ

2. เทคนิคการเขียนอีเมลล์ธุรกิจ

3. เทคนิคการตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

4. เทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

5. The seventh Golden Rules ในการที่จะฟื้นฟูทักษะการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจสไตล์เจ้าของภาษา

หัวข้ออบรมย่อย

1.เรียนรู้เทคนิคการสร้างประโยคคำถามพื้นฐานและเทคนิคการจำตลอดชีวิต

2.คลังศัพท์กลุ่มกริยาพื้นฐานที่จำเป็น : กริยาพื้นฐานที่ใช้บ่อยในการทำงานและการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพและเทคนิคการปรับใช้จริง

3.ศัพท์ความหมายทับซ้อนที่พบบ่อย

4.พูดไม่เก่งต้องรู้เทคนิคการใช้ Action Verbs และ Adverb :เรียนรู้เทคนิคการใช้ Action Verbs และ Adverb เพื่อส่ง message ให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ

5.สำนวนพื้นฐานที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันและเทคนิคการปรับใช้จริง

6.สรุปคำเชื่อมที่พบบ่อยและเทคนิคการปรับใช้จริง

7.ความสำคัญของการใช้ Tense และ Tenses ที่ใช้บ่อย

8.เรียนแล้วทุกเรื่องแต่รู้ไม่หมดคือปัญหา : Brush Up ไวยากรณ์พื้นฐาน อาทิตย์Verb to be/ Verb to have/Verb to do / หัวใจของการใช้บุพบทและ บุพบท (Prepositions) เจ้าปัญหา/ รูปย่อ

( N+Ving / N+V3 ) / Linking Verb / would have / could have / might have + V3

9.วลีพื้นฐานเพิ่มความสุภาพในการสนทนาและเทคนิคการปรับใช้จริง

10.ภาษากายแบบสากลในการใช้สนทนาและเทคนิคการปรับใช้จริงอาจารย์ ณัฐสุต ปาลีกุล (อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ)

ศูนย์ประชุมอาคารพญาไท พลาซ่า

, 9.00-16.00

ราคา 1,499.00 บาท Normal Registration : 1,499 บาท / 1,299 (นักศึกษา) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

อาจารย์ ณัฐสุต ปาลีกุลชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท Inter Education Plus Co., Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณแนท
อีเมล์: apaleekulyahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 099-286-1414
ผู้เข้าชม : 238 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys