Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเงินเรื่องใหญ่ บริหารอย่างไรให้ลงตัว
 
การเงิน และการวางแผนทางการเงิน เป็นเรื่องที่จำเป็นมากในปัจจุบัน
การบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี จะส่งผลถึงครอบครัวที่มั่นคง และส่งผลถึงสุขภาพจิตใจที่ดีเช่นกัน
หากมีปัญหาเรื่องการเงิน ก็จะมีปัญหาครอบครัวตามมา และเมื่อมีปัญหาครอบครัว และปัญหาการเงิน พนักงานก็จะไม่มีความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดี ต่อองค์กรตามมา เช่นกัน

ดังนั้นปํญหาด้านการเงิน ไม่ใช่เพียงปัญหาส่วนตัวเท่านั้น เพราะผลลัพธ์ของมันยายวงกว้างสู่สังคมอื่นๆตามมา 

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท จึงมีการจัดสัมมนาในหัวข้อการวางแผนทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงานและบุคคลากรในองค์กร เพื่อให้ทุกท่านวางแผน บริหารจัดการ การเงินองตนเองได้อย่างลงตัว มีความสุขในครอบครัว และมีความสุในที่ทำงาน


1. งานเงินเรื่องใหญ่ บริหารอย่างไรให้ลงตัว
2. เงินทองต้องวางแผน (วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่)
3. สร้างสุขวัยเกษียณ


เจ้าหน้าที่ จากบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ห้องฝึกอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560, 10:00-12:00http://

Thai Samsungเกศศิราภรณ์  วงษ์สวัสดิ์ 
096-1461923
Email : katsiraporn@gmail.com
ผู้เข้าชม : 295 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys