Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
มธ. จัดนำเสนอผลงานวิจัยการตลาด 4.0 สำหรับการพัฒนาการศึกษาด้านการตลาด และ บริหารธุรกิจสู่ยุค Digital
 
ภาควิชาการตลาด มธ. จัดนำเสนอผลงานวิจัยการตลาด 4.0 สำหรับการพัฒนาการศึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ สู่ยุค Digital เหมาะกับ อาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการสอนครับ สำหรับบริษัทเหมาะกับ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ ฝ่ายการตลาดครับ ไม่มีค่าใช่จ่าย แต่ที่นั่งมีจำกัด จองเข้ามา ตามอีเมลท้ายเอกสารได้เลยครับ บ่าย 1 สค 60 มธ. ท่าพระจันทร์ ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ

1. บทบาทของ Business School ในการเตรียม "คน" สู่ Thailand 4.0

2. ระบบนิเวศน์แห่งการเรียนรู้

3. ภาคธุรกิจมองปัญหาการศึกษาด้านบริหารธุรกิจไทยอย่างไร

4. คุณสมบัติบัณฑิตที่การตลาด 4.0 ต้องการ

5. หลักสูตรและวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักการตลาด 4.0

1. ศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล

2. รศ.ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ

3. ผศ.ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560, 12.00 น.http://imgur.com/a/0d8Tz

ศ. วิทวัส รุ่งเรืองผลE-mail: marketing4.0.tu@gmail.com

Tel: 02-696-5966 , 086-061-6975 
ผู้เข้าชม : 331 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys