Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
 
จำนวนคนไม่น้อยที่คิดว่า "งานจัดซื้อ" เป็นเรื่องง่ายๆ แค่รับPR ออกPO โทรตามของ ต่อรองถูกๆ ก็จบ อยากจะบอกว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดถนัด ถ้าทำได้แค่นั้น เรียกว่า "เสมียน หรือ Clerk" ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นเสมียน ต้องเรียนรู้วิธี "การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์" ซึ่งจะทำให้ท่านๆ ทั้งหลายได้รู้วิธีการเลือกซื้อที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด

เวลา 9.00 - 16.00

-การจัดการเชิงกลยุทธ์ VS การบริหารงานในฝ่ายจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ VS การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management VS Strategic Purchasing and Supply VS Strategic Procurement)
-เป้าหมายขององค์กร VS เป้าหมายของฝ่ายจัดซื้อ VS เป้าหมายงานจัดซื้อจัดหา
(Corporate Goal VS P&S Management Goal VS Procurement Goal)
-การตั้งเป้าหมาย(Goal) วิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ(Mission)ของฝ่ายจัดซื้อ
-วิธีการกำหนด SMART+C Goal และ SMART+C KPI
-วิเคราะห์ ABC(Pareto) Analysis เพื่อจัดลำดับการใช้จ่ายเงิน
-กลยุทธ์การจัดความสำคัญของสิ่งที่ต้องซื้อโดยใช้ Supply Positioning Model
-เคล็ด(ไม่)ลับ ในการเลือกวิธีจัดซื้อที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่ม
-การจัดซื้อแบบ Centralized และ Decentralized แบบไหนดีกว่ากัน
-ควรเลือกซื้อด้วยระบบ Single Source หรือ Dual Source ดี
-กลยุทธ์การบริหารจัดการกับสินค้าแต่ละกลุ่ม
(Hoe to Manage : Routine Items, Leverage Items, Bottleneck Items and Critical Items)
-วิธีเพิ่มมูลค่า และสร้างกำไร ด้วยหลัก 5 R

ณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S. B.B.A. M.E.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทอัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

โรงแรม AVANI เพชรบุรีตัดใหม่

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 , 9.00 น. - 16.00 น.

3,900.00- (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.AMCthailand.com

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
e-mail: amc.purchasing@gmail.com
ผู้เข้าชม : 196 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys