Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษในงานบริการ (English for Business Services)
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปที่ ทำงานด้านงานบริการ และต้องการออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้อง ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษติดต่อในการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบมืออาชีพ พนักงานโรงแรม พนักงานฝ่ายต้อนรับทั่วไป

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. สร้างความมั่นใจการพูดและออกเสียงแบบมืออาชีพ
2. เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับองค์กร
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการฟังเพื่อการสนทนา
5. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

หัวข้อการฝึกอบรม
1. การออกเสียงอักขระภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและถูกต้อง
2. การแนะนำตัว ทักทาย พูดคุยทั่วไปกับลูกค้าเพื่อสร้างสนิทสนม และความประทับใจ
3. การสนทนาสำหรับการต้อนรับแขกผู้มาติดต่อเพื่อ จองโรงแรม จองเที่ยวบิน
4. การสนทนาหรือรับโทรศัพท์จากชาวต่างชาติ
5. การติดต่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ

วิธีการฝึกอบรม
ทำความเข้าใจหลักและเทคนิคในกระบวนการปฏิบัติจริง และทบทวนหลักการออกเสียงและฝึกฝนประโยคที่ใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ   รวมทั้งร่วมกันจัดทีมทำกิจกรรม work shop

อาจารย์อาทิตยา  พรพนารัตน์

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ. 26

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540027846&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 316 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys