Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย
 
        งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล 
        แต่ไม่ใช่ว่าหัวหน้าทีมขาย และผู้บริหารงานขายทุกคน จะสามารถทำงานด้านการบริหารเหล่านี้ได้ดีพอ เพราะหลายท่านก็เก่งกาจในแง่ของการผลักดันยอดขาย ผลักดันทีมขายในฐานะที่ตนเองก็เป็นหนึ่งในสุดยอดนักขาย ก่อนจะมาเป็นผู้บริหาร 
        หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้เหล่าผู้นำส่วนงานขาย สามารถทำงานบริหารทั้งในเชิงของการมอบหมายงาน ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการขายได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สมรรถนะของทีมขึ้นถึงระดับสูงสุด
 
วัตถุประสงค์    
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถกำหนดเป้าหมาย และกรอบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้กับทีมขาย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสาร และประสานงานกับทีมขายได้อย่างเหมาะสม และได้ผล
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทีมเวิร์คที่ได้ผลทั้งในเชิงของการทำงาน และความร่วมมือระยะยาว
 
สำหรับ   หัวหน้าทีม และผู้บริหารงานขาย 


หัวข้อการอบรม
    Forecast, Target และ Quota การขาย
    แผนการขายของทีม และสมาชิกแต่ละคน
    นักขายในฐานะของทรัพยากร และการใช้พลังของนักขายให้สูงสุด ทำอย่างไร?
    หัวหน้าทีม จะมอบหมายอะไรให้ลูกทีมได้บ้าง?
    งานด้านการขาย งานด้านสนับสนุนการขาย งานกลยุทธ์ งานข้อมูล
    งานขายที่นักขายต้องทำ และงานเชิงกลยุทธ์ที่นักขายต้องทำ
    การขายวางแผนได้จริงหรือไม่?
    การวางแผนการขาย การเข้าพบลูกค้า และผลตามความเป็นจริง
    การควบคุมงานขาย ระดับของการควบคุม ทำได้แค่ไหน อย่างไร? 
    ความไว้วางใจ และการประสานความร่วมมือในฐานะผู้บริหารงานขายมืออาชีพ
    ควบคุมโดยไม่ควบคุม บริหารโดยไม่บริหาร ทำได้หรือไม่? 
รายละเอียดกิจกรรม  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษาเรื่องการวางแผนการขาย 
                           การมอบหมายงาน และควบคุม
วิธีการ ร่วมคิด – ร่วมคุย  บรรยาย  workshop


อาจารย์กมลภัทร

โรงแรม my hotel CMYK

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561, 9.00-16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=21526

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

คลิกเพื่อสำรองที่     ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459
หรือ
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 326 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys