Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“บัญชี” พา “รวย” แล้วคุณจะได้รู้คำตอบว่า “รวย” ด้วย “บัญชี” เขาทำกันอย่างไร
 
การอ่านบัญชีให้ขาด คือ การอ่านค่าตัวเลขทางการบัญชีให้เป็น เช่น  สิ้นค้าไหนขายดีกำไรน้อยหรือสินค้าไหนขายได้น้อยแต่กำไรดี แยกประเภทของเงินให้ออก เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ แม้แต่ในสภาพวะการณ์ที่คาดไม่ถึงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพของธุรกิจที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นได้
 
 งบการเงินมีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการ นโยบาย และผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อย เพียงใด การวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินในอันที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการ เป็นอย่างไรบ้าง ความสามารถในการชำระหนี้ สมรรถภาพในการหากำไรและสมรรถภาพในการดำเนินงาน หากธุรกิจพบปัญหาในการดำเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาทำการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาด การณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ผู้ที่ทำให้ท่านรู้จักคำว่า “บัญชี”  พา “รวย” 

**ค่าลงทะเบียนวิชาละ 5,600 บาท สมัครก่อน 9 มีนาคม 2560 เหลือ 5,200 บาท
พร้อม 2 เบรค+อาหาร 1 มื้อ
เริ่มเรียนวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560 
เริ่มเรียนตรงเวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การอ่านงบการเงินและบัญชี 

         อ.มานพ    อิ่มอุระ
  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี


KU Home มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 , 08.30 ตรงเวลา - 16.30http://www.mini-ku.com/course/9/

Mini Entrepreneur**โทร 086-533-0866
**อีเมล์ minimba.ku.ac.th@gmail.com


ผู้เข้าชม : 640 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys