Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารงานขนส่ง
 
ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดส่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ดี ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา   ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
ประโยชน์ที่จะได้รับ
• ทราบขั้นตอนที่จำเป็นทุกขั้นตอนต่อการบริหารงานขนส่ง
• เรียนรู้เทคโนโลยี่สมัยใหม่ที่ใช้ในการบริหารงานจัดส่ง
• เพื่อให้สามารถบริหารงานจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น
- หลักการจัดสายส่ง
- การประเมินผลการจัดส่ง
- การจัดส่งให้มีต้นทุนต่ำ
-  ฯลฯ

เนื้อหาการอบรม  1 วัน 
• การขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม (Transportation and Logistics in Broad Perspectives)
• หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า (Fundamental concept)
• รูปแบบหลักของการขนส่ง (Mode of Transportation) 
• การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (International Freight Transport and Trade Agreement)
• การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) 
• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation Process)
• การจัดเส้นทางและการจัดตารางงานขนส่ง (Routing and Scheduling) 
• โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า (Transport Cost Structure)
? การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก (Transport Outsourcing)
• การควบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง (Monitoring Transport Service Quality)
• การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า (Technology Application) 
• ตัวชี้วัดผลงานการปฏิบัติงานขนส่ง (Transport KPI)
• เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง (Techniques for Transport Cost Reduction)
• กรณีศึกษา (Case study)เกี่ยวกับปัญหาของการจัดส่ง 
 วิทยากร  อาจารย์ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์

วิทยากร  อาจารย์ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์
อาจารย์ ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
Management Experience


Year Project or Activity Corporate or Organization
Present KnowledgeWare Intelligence Co., Ltd. Training & Consulting Service in Supply Chain & ,Logistics Senior Executive Consultant
2015 Nim Si Seng Logistics Co., Ltd. 3PL-Warehouse Transport & Cross-Docking Vice General Manager
2006 - 2014 Asia Books Co., Ltd. Book, Magazine Retailer & Wholesaler Logistics Director
2004 - 2005 Porn Prom Metal Plc Import & Export Industrial Material : Brass Copper Aluminum Operation Director
2000 – 2004 Sintanachote Co., Ltd LSP-Container Freight Station, Boned Warehouse, Transportation General Manager
1990 - 2004 Ngow Hock Agency Co., Ltd. Shipping Liner Agency of Marine Transportation IT Manager
The Palazzo Bangkok Hotel

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561, 09.00-17.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น.

Normal 3,900 บาท / Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้า 3,500 บาท (ภายในวันที่ 23) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Ptstraining (Professional Training Solution Ltd)

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีชำระค่าสัมมนา
1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร.กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาโลตัส รามอินทรา 109  เลขที่  029-711049-6
(พร้อม Fax สำเนาโอนเงินมาที่  0-29030080 # 9330  และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                    : คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


ผู้เข้าชม : 404 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys