Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ - ภาษาอังกฤษ
 
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร ใครว่ายาก แล้วใช้ภาษาอังกฤษกับการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ล่ะ ก็ไม่ยากเช่นกัน ใครว่าการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ แม้แต่ทางโทรศัพท์นั้นแสนยาก คงต้องมาทดลองดูว่าเราจะสนทนาให้ง่ายได้อย่างไร ท่านจะพบกับเทคนิควิธีการสนทนาที่จะไม่ละเลยมารยาท วิธี คำ ที่ควรใช้ตั้งแต่จุดเล็กจุดน้อย จนกระทั่งการจัดการ และการใช้สำนวนเมื่อเกิดคำต่อว่าจากลูกค้า ท่านจะเริ่มรู้สึกว่าหลังจากการเรียนรู้ในบทสั้นๆ นี้ท่านกลับไปเริ่มสนทนาโทรศัพท์แบบมืออาชีพได้อย่างไร ท่านจะสงสัยว่าทำไมตนเองจึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษกับการสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ดีขนาดนี้ ภาษาใดๆ ไม่สามารถเรียนรู้ได้ คงไม่เป็นไร แต่ท่านพลาดการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารธุรกิจคงไม่ได้สำหรับการทำงานในยุคนี้ซึ่งเป็นยุค Globalization 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ภาษากลาง) สำหรับใช้ในการสื่อสาร
2. เพื่อเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ทางธุรกิจ
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ไปใช้กับธุรกิจของตนเอง

หัวข้อการสัมมนา
1. วิเคราะห์ปัญหาเมื่อต้องสนทนากับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์ (Commonly problems in foreign language telephone conversation)
2. เทคนิคในการใช้โทรศัพท์ให้เป็นผล (Effective Telephone conversation techniques)
- การใช้ถ้อยคำในการสนทนา (Proper technical words)
- หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการพูด การฟัง และการเจรจาโต้ตอบ (Principles and pointers for listening and conversing)
- ข้อความและน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยง (Mistakes to avoid via telephone conversation)
- จิตวิทยาในการฟังคำบ่น และตำหนิ ของลูกค้า (How to deal with customer complaints)
3. มารยาทสากลในการสื่อทางโทรศัพท์ (Etiquette for talking to foreigners)
- การทักทาย (Greetings)
- การเริ่มสนทนา (Starting a conversation)
- การแนะนำตัวเอง และผู้อื่น (Introducing yourself and others)
- การเลือกรับบางสาย (Call screening)
4. การสื่อทางโทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษแต่ละกรณี (* Practical English phrases for various situations)
- การตอบรับ (Answering)
- การสอบถาม (Asking questions)
- การจดบันทึกข้อความ (Note taking)
- การโอนสาย (Transferring the line)
- การฝากข้อความกับบุคคล (Leaving messages)
5. ภาษาอังกฤษกรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนทนา (* English for dealing with complaints)
- ลูกค้าคอยนาน (Waiting line)
- ลูกค้าตำหนิ หรือร้องเรียน (Criticizing or complaining line)
- ลูกค้ามีอารมณ์โกรธ (Get angry line)
- เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนทนา เช่น เมื่อลูกค้ามีอารมณ์โกธร
6. มารยาทการให้บริการทางโทรศัพท์ (* Other polite manners you should know)
- การให้คำแนะนำ (Giving recommendations or advice)
- การกล่าวคำขอโทษ (Apologizing)
- การขอความช่วยเหลือ (Asking for assistance)
- การปฏิเสธ (Refusing)
- การจบสนทนา (Hanging up)
* Including Individual Practices in Class
7. จิตวิทยาในการรับฟังคำบ่นจากลูกค้า

อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ. 26

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539995399&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 441 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys