Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Zone หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ
 
 
 
มีทั้งหมด 97 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 1 | 2 | [3] | 4 | 5 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรการจัดการและการบริหารการตลาดสำหรับลูกค้ารายหลัก
อังคาร ที่ 13 กันยายน 2559
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก
จัดโดย Strategic Center
Power BI Desktop for Business Analytics
วันจันทร์ - อังคาร ที่ 21-22 พฤษภาคม 2561
หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเอาข้อมูลที่มีมาใช้เพื่อวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งนำเสนอข้อมูลรูปแบบต่างๆและเข้าถึงข้อมูลได้จากหลากหลาย Device และดูผลแบบ realtime
จัดโดย บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing PR)
พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559
มาร่วมเรียนรู้การสร้างและวางแผนกลยุทธ์ การทำ Marketing PR เชิงรุกที่ได้ผลจริง เพื่อทำกิจกรรมการตลาดและเพิ่มยอดขายแก่องค์กร รวมถึงกรณีศึกษาและข้อคิดจากนัก PR มืออาชีพ
จัดโดย Strategic Center
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ทางการตลาด (Marketing Analysis)
วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559
เรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด
จัดโดย Strategic Center
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน
วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559
รียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (Convincing)
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร สู่การเป็นนักกลยุทธ์ (To be Strategist)
อังคาร ที่ 20 กันยายน 2559
สิ่งหนึ่งที่นักบริหารยุคปัจจุบันควรมี คือการมีวิธีคิดแบบ Strategist เพื่อนำไปใช้ในวางแผนและตัดสินใจให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม
จัดโดย Strategic Center
กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักการตลาด นักขาย และนักธุรกิจทั่วไป ท่านจะได้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การผสานกลยุทธ์ทางการตลาด และการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
จัดโดย Strategic Center
หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด (Marketing Strategy) รุ่นที่ 25
วันที่ 11 - 28 ตุลาคม 2559, อบรมวันอังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
มีความเข้าใจถึงการบริหารการตลาดเชิงยุทธศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมจะตอบสนอง Customer Insight และสามารถกำหนดขั้นตอนการทำตลาดได้อย่างมีแผนงาน ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 9 (Risk Management)
วันที่ 14 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559, อบรมวันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 31
วันที่ 25 ก.พ. - 16 มี.ค. 2560
การบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ตั้งแต่การวางแผนพัฒนา สรรหา ออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร : การบริหารคนเก่ง
พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559
หลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถนำกลยุทธ์ที่ได้จากการเรียรู้มาช่วยให้องค์กร รักษาคนเก่ง และสร้างคนให้เก่งได้อย่างสร้างสรรค์
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร นักบริหาร 4.0
อังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559
ในยุคปัจจุบันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้บริหารการปฏิบัติการในยุคเทคโนโลยี 4.0 ต้องมีความเข้าใจในเรื่องความหมายและความสัมพันธ์ของการปฎิบัติการ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 61 (Business Analysis)
วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559, อบรมวันอังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์
มุ่งเน้นให้บุคลากรของตนเกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆทั้งการเงินการลงทุนและการแข่งขันทางการตลาด ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในทุกคนทุกส่วนงาน
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing PR)
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559
มาร่วมเรียนรู้การสร้างและวางแผนกลยุทธ์ การทำ Marketing PR เชิงรุกที่ได้ผลจริง เพื่อทำกิจกรรมการตลาดและเพิ่มยอดขายแก่องค์กร รวมถึงกรณีศึกษาและข้อคิดจากนัก PR มืออาชีพ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง (5 Advance Sales Skills)
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559
เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ (Formulating Marketing Strat)
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาด
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร แนวทางการสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วย Customer Insight
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559
เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์ของลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพัน เข้าใจถึงกลยุทธ์การบริหาร รวมทั้งการสื่อสารแบรนด์แบบบูรณาการ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างมาตรฐานการบริการและนวัตกรรมด้านการบริการ
วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ การสร้างวัฒนธรรมบริการ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เครื่องมือสร้างบริการและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys