Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Public Training Zone
 
 
 
 
มีทั้งหมด 6154 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>
ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
หลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
“การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” (Strategic Human Resource Planning: SHRP) วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560
โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียน - ต่อว่า ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
** เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ** วันที่ 7 ธันวาคม 2560
** การจัดทำแผนการส่งเสริมการขายที่ได้ชัยชนะ ** วันที่ 7 ธันวาคม 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที 30 พฤศจิกายน 2560
การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys