Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Public Training Zone
 
 
 
 
มีทั้งหมด 6172 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 20 | 21 | 22 | [23] | 24 | 25 | 26 | Next> | Last>>
ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
เคล็ดไม่ (ลับ) สู่การเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 30 (Marketting Strategy) 7 - 25 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร เทคนิคการปรับค่าจ้างและการจ่ายเงินโบนัสประจำปี วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
สื่อสารดี มีชัย ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร “การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการตามกฏหมาย” วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
โครงการ MINI-ME
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 34 4 - 18 พ.ย. 2560
Empower Me วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การทำTraining Roadmap และ IDP ตาม JDภาคปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior Based Safety) วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
พลิกโฉม...คน&องค์กร กับการก้าวสู่ยุค Digital HR วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
Training Oracle Database วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
How to Achieve selling target. พัฒนาตนเองอย่างไรให้สามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้า วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
Poka Yoke เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
หลักสูตร “Up Date กฎหมายแรงงานใหม่ ระเบียบข้อบังคับ สำหรับการบริหารงานบุคคล” วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
แค่พูดเป็น ก็ขายได้ Sales วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560
หลักสูตรอบรม หลักการระบบบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง วันจันทร์ที่ 30-31 ตุลาคม 2560
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys